Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0229(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0265/2010

Ingediende teksten :

A7-0265/2010

Debatten :

PV 13/12/2010 - 18
CRE 13/12/2010 - 18

Stemmingen :

PV 14/12/2010 - 9.18
CRE 14/12/2010 - 9.18
Stemverklaringen
PV 24/03/2011 - 6.12
CRE 24/03/2011 - 6.12

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0115

Notulen
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg

9.18. Één enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***I (stemming)
Volledige verslagen


Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om op het grondgebied van een lidstaat te verblijven en te werken en betreffende een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 18)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Verworpen

Francesco Enrico Speroni voert tijdens de stemming het woord over de bekendmaking van de uitslagen van de stemmingen.

Het woord wordt gevoerd door Neelie Kroes (vicevoorzitter van de Commissie), na de stemming, om het standpunt van de Commissie kenbaar te maken, Alejandro Cercas, om te vragen het standpunt van de Commissie nader toe te lichten, Véronique Mathieu (rapporteur) over de uitslag van de stemming, en Neelie Kroes.

Na te hebben vastgesteld dat de Commissie haar voorstel niet intrekt, bevestigt de Voorzitter dat de zaak overeenkomstig artikel 56, lid 3, van het Reglement voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie wordt terugverwezen.

Juridische mededeling - Privacybeleid