Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0065(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0348/2010

Внесени текстове :

A7-0348/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Гласувания :

PV 14/12/2010 - 9.20
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0471

Протокол
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург

9.20. Трафик на хора ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на Рамково решение 2002/629/ПВР [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи - Комисия по правата на жените и равенството между половете Съдокладчици: Edit Bauer и Anna Hedh (A7-0348/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2010)0471)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0471)

Правна информация - Политика за поверителност