Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0065(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0348/2010

Ingivna texter :

A7-0348/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 7
CRE 14/12/2010 - 7

Omröstningar :

PV 14/12/2010 - 9.20
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0471

Protokoll
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg

9.20. Människohandel ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och om upphävande av rambeslut 2002/629/RIF [KOM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Medföredragande: Edit Bauer och Anna Hedh (A7-0348/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0471)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0471)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy