Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk

9. Hlasování
CRE

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

Vystoupila Licia Ronzulli ke zprávě, kterou předložila Edite Estrela (A7-0032/2010) a kterou Parlament přijal dne 20. října 2010 (bod 6.5 zápisu ze dne 20.10.2010).

°
° ° °


9.1. Využití prostředků z Fondu solidarity EU: Portugalsko - povodně; Francie - bouře Xynthia (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.2. Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EU (povodně v Portugalsku - bouře Xynthia ve Francii) - hospodářské oživení: evropská distribuční soustava větrné energie na moři (hlasování) (článek 138 jednacího řádu)

9.3. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: SI/Mura, Slovinsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.4. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Heidelberger Druckmaschinen AG/Německo (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.5. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Wielkopolskie – automobilový průmysl/Polsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.6. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Aragón - maloobchod/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.7. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana - textil/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.8. Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana - přírodní kámen/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.9. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Lear/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.10. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: H. Cegielski - Poznaň/Polsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.11. Rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.12. Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.13. Nástroj rychlé reakce EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.14. Regulace obchodování s finančními nástroji – „dark pools“ atd. (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.15. Posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční plán EU v oblasti CBRN (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.16. Řádná správa a regionální politika EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

9.17. Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I (hlasování)

9.18. Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce ***I (hlasování)

9.19. Evropský ochranný příkaz ***I (hlasování)

9.20. Obchodování s lidmi ***I (hlasování)

9.21. Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** (hlasování)

9.22. Územní, sociální a hospodářská soudržnost (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí