Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2290(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0369/2010

Внесени текстове :

A7-0369/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0475

Протокол
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

14. Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel представят доклад.

Изказаха се: Melchior Wathelet (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията).

Изказаха се: László Surján, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата Verts/ALE, Derk Jan Eppink, от името на групата ECR, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Marta Andreasen, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, който отговаря също на един въпрос „синя карта“ от Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen и José Manuel Fernandes.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin и Edit Herczog.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 15.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност