Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2290(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0369/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0369/2010

Keskustelut :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Äänestykset :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0475

Pöytäkirja
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

14. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (keskustelu)
CRE

Mietintö neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011, kaikki pääluokat [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] – Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel esittelivät laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Melchior Wathelet (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Lewandowski (komission jäsen).

Puheenvuorot: László Surján PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen ja José Manuel Fernandes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin ja Edit Herczog.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö