Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2290(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0369/2010

Ingediende teksten :

A7-0369/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Stemmingen :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0475

Notulen
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg

VOORZITTER: Gianni PITTELLA
Ondervoorzitter

14. Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, alle afdelingen, als gewijzigd door de Raad [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Begrotingscommissie. Co-rapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel leiden hun verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Melchior Wathelet (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door László Surján, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Anne E. Jensen, namens de ALDE-Fractie, Isabelle Durant, namens de Verts/ALE-Fractie, Derk Jan Eppink, namens de ECR-Fractie, Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie, Marta Andreasen, namens de EFD-Fractie, Lucas Hartong, niet-ingeschrevene, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart” vraag van Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen en José Manuel Fernandes.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin en Edit Herczog.

Het woord wordt gevoerd door Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel.

VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 15.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid