Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/2290(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0369/2010

Texte depuse :

A7-0369/2010

Dezbateri :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Voturi :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0475

Proces-verbal
Marţi, 14 decembrie 2010 - Strasbourg

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

14. Poziţia Parlamentului privind noul proiect de buget 2011 modificat de Consiliu (dezbatere)
CRE

Raport referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2011, toate secţiunile, astfel cum a fost modificat de Consiliu [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Comisia pentru bugete. Coraportoare: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi Helga Trüpel au prezentat raportul.

Au intervenit: Melchior Wathelet (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Janusz Lewandowski (membru al Comisiei).

Au intervenit: László Surján, în numele Grupului PPE, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Anne E. Jensen, în numele Grupului ALDE, Isabelle Durant, în numele Grupului Verts/ALE, Derk Jan Eppink, în numele Grupului ECR, Miguel Portas, în numele Grupului GUE/NGL, Marta Andreasen, în numele Grupului EFD, Lucas Hartong, neafiliat, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări „cartonaş albastru” adresată de Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen şi José Manuel Fernandes.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin şi Edit Herczog.

Au intervenit: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska şi Helga Trüpel.

A PREZIDAT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 7.3 al PV din 15.12.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate