Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/2290(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0369/2010

Predkladané texty :

A7-0369/2010

Rozpravy :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Hlasovanie :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0475

Zápisnica
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Gianni PITTELLA
podpredseda

14. Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 – všetky oddiely – po úpravách Rady [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spoluspravodajkyne: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel uviedli správu.

V rozprave vystúpili: Melchior Wathelet (úradujúci predseda Rady) a Janusz Lewandowski (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: László Surján v mene skupiny PPE, Martin Schulz v mene skupiny S&D, Anne E. Jensen v mene skupiny ALDE, Isabelle Durant v mene skupiny Verts/ALE, Derk Jan Eppink v mene skupiny ECR, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Marta Andreasen v mene skupiny EFD, Lucas Hartong nezaradený poslanec, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, ktorý odpovedal aj na otázku, ktorú postupom modrej karty položil Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen a José Manuel Fernandes.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin a Edit Herczog.

V rozprave vystúpili: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Helga Trüpel.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 15.12.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia