Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0160(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0340/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0340/2010

Keskustelut :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Äänestykset :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0478

Pöytäkirja
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg

15. Luottoluokituslaitokset ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [KOM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Evelyn Regner käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu ja Gay Mitchell.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Olivier Chastel ja Jean-Paul Gauzès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö