Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0160(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0340/2010

Ingediende teksten :

A7-0340/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Stemmingen :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0478

Notulen
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg

15. Ratingbureaus ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake ratingbureaus [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Michel Barnier (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sebastian Valentin Bodu (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Wolf Klinz, namens de ALDE-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Jürgen Klute, namens de GUE/NGL-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, en Ildikó Gáll-Pelcz.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Evelyn Regner.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu en Gay Mitchell.

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier, Olivier Chastel en Jean-Paul Gauzès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.3 van de notulen van 15.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid