Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. detsember 2010 - Strasbourg

16. Cancúnis toimunud kliimamuutuste konverentsi tulemused (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Cancúnis toimunud kliimamuutuste konverentsi tulemused

Joke Schauvliege (nõukogu eesistuja) ja Connie Hedegaard (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Anna Rosbach fraktsiooni EFD nimel, Nick Griffin (fraktsioonilise kuuluvuseta), Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj ja Edite Estrela.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Vittorio Prodi.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Joke Schauvliege.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika