Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 14 december 2010 - Straatsburg

16. Resultaat van de Conferentie over klimaatverandering in Cancún (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaat van de Conferentie over klimaatverandering in Cancún

Joke Schauvliege (fungerend voorzitter van de Raad) en Connie Hedegaard (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Richard Seeber, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Bairbre de Brún, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Nick Griffin, niet-ingeschrevene, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, die eveneens ingaat op een “blauwe kaart”-vraag van Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj en Edite Estrela.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė en Vittorio Prodi.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard en Joke Schauvliege.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid