Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 14. detsember 2010 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

17. Infotund (küsimused komisjonile)
CRE

Parlament vaatas läbi komisjonile esitatavad küsimused (B7-0655/2010).

Küsimus 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Naiste tervise kaitse.

John Dalli (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 16 (Tiziano Motti): Euroopa Parlamendi 23. juuni 2010. aasta deklaratsioon pedofiilide ja seksuaalahistajate vastase Euroopa kiirhoiatussüsteemi loomise kohta.

László Andor (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke ja Georgios Papanikolaou.

Küsimus 17 (Barbara Matera): Noored ja tööturg.

László Andor vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Barbara Matera, Nikolaos Chountis ja Seán Kelly.

Küsimus 18 (Marc Tarabella): Sooline võrdõiguslikkus otsuste tegemisel.

Viviane Reding (komisjoni asepresident) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Marc Tarabella, Mairead McGuinness ja Silvia-Adriana Ţicău.

Küsimus 19 (Georgios Papanikolaou): Suulise ja kirjaliku tõlke ning teabega seotud kulud liikmesriikide kriminaalmenetluses.

Viviane Reding vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Georgios Papanikolaou ja Brian Crowley.

Küsimus 25 (Jim Higgins): ELi laienemine Türgi kaasamisega.

Štefan Füle (komisjoni liige) vastas küsimusele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Jim Higgins ja Seán Kelly.

Sõna võttis Bernd Posselt infotunni korralduse kohta.

Küsimus 24 (Bernd Posselt): Koostöö Vojvodina ja Ida-Horvaatia vahel.

Küsimus 26 (Georgios Koumoutsakos): Albaania natsionalismi tugevnemise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed ilmingud ja selle riigi ELiga ühinemise väljavaated.

Štefan Füle vastas küsimustele ja täiendavatele küsimustele, mille esitas(id) Bernd Posselt, Georgios Koumoutsakos ja Justas Vincas Paleckis.

Küsimustele, millele ajapuuduse tõttu ei jõutud vastata, vastatakse kirjalikult (vt stenogrammi lisa).

Komisjoni infotund lõppes.

Sõna võttis Barry Madlener infotunni korralduse kohta.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika