Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2107(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0331/2010

Esitatud tekstid :

A7-0331/2010

Arutelud :

PV 14/12/2010 - 18
CRE 14/12/2010 - 18

Hääletused :

PV 15/12/2010 - 9.10
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0485

Protokoll
Teisipäev, 14. detsember 2010 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 20.40 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

18. Energiatõhususe tegevuskava (arutelu)
CRE

Raport energiatõhususe tegevuskava läbivaatamise kohta [2010/2107(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen tutvustas raportit.

Sõna võttis Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Peter Liese (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Lena Kolarska-Bobińska (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ka küsimusele, mille esitas sinist kaarti tõstes Hannes Swoboda, Britta Thomsen fraktsiooni S&D nimel, Fiona Hall fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo ja Anni Podimata.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu ja Catherine Stihler.

Sõna võtsid Günther Oettinger ja Bendt Bendtsen.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 15.12.2010protokoll punkt 9.10.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika