Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2107(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0331/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0331/2010

Keskustelut :

PV 14/12/2010 - 18
CRE 14/12/2010 - 18

Äänestykset :

PV 15/12/2010 - 9.10
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0485

Pöytäkirja
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg

(Istunto keskeytettiin klo 20.40 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

18. Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (keskustelu)
CRE

Mietintö energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta [2010/2107(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Kolarska-Bobińska (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hannes Swoboda, Britta Thomsen S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo ja Anni Podimata.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu ja Catherine Stihler.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Bendt Bendtsen.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.10.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö