Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0227(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0050/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0050/2010

Keskustelut :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Äänestykset :

PV 15/12/2010 - 9.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0479

Pöytäkirja
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg

19. Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi metrologiaa koskevien neuvoston direktiivien 71/317/ETY, 71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY kumoamisesta [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Zuzana Roithová ja Malcolm Harbour.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Anja Weisgerber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.4.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö