Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0227(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0050/2010

Ingivna texter :

A7-0050/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 19
CRE 14/12/2010 - 19

Omröstningar :

PV 15/12/2010 - 9.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0479

Protokoll
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg

19. Upphävande av direktiven om metrologi ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 71/317/EEG, 71/347/EEG, 71/349/EEG, 74/148/EEG, 75/33/EEG, 76/765/EEG, 76/766/EEG och 86/217/EEG om metrologi [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Antonio Tajani (kommissionens vice ordförande).

Talare: Lara Comi för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Edvard Kožušník för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Zuzana Roithová och Malcolm Harbour.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly.

Talare: Antonio Tajani och Anja Weisgerber.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.12.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy