Назад 
 Напред 
RCVVOTESPVTACRE
Протокол
Вторник, 14 декември 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 4.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 5.Основните права в Европейския съюз (2009 г.) - Ефективно изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон (разискване)
 6.Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (разискване)
 7.Трафик на хора ***I (разискване)
 8.Приветствие с добре дошли
 9.Време за гласуване
  
9.1.Мобилизиране на средства от Фонд "Солидарност" на ЕС: Португалия/Наводнения - Франция/ураган "Ксинтия" (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Проект на коригиращ бюджет №9/2010: Фонд "Солидарност" на ЕС (наводненията в Португалия - бурята Ксинтия във Франция) - Икономическо възстановяване: европейска мрежа от разположени в морето съоръжения за вятърна енергия (гласуване) (член 138 от Правилника за дейността)
  
9.3.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: SI/Mura, Словения (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.4.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Heidelberger Drucksmaschinen AG/Германия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Wielkopolskie - Автомобилостроене/Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.6.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Търговия на дребно в Арагон/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.7.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Текстил/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.8.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Comunidad Valenciana - Естествени камъни/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.9.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: Lear/Испания (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.10.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: H. Cegielski - Познан / Полша (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.11.Разширяване на обхвата на Директива 2003/109/ЕО до лица, ползващи се с международна закрила ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.12.Споразумение между Европейския съюз и Грузия за улесняване на издаването на визи *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.13.Изграждане на капацитет на ЕС за бързо реагиране (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.14.Регулирането на търговията с финансови инструменти – платформи за анонимна търговия с финансови инструменти („dark pools“) и други (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.15.Укрепване на химическата, биологичната, радиологичната и ядрената сигурност в Европейския съюз — план за действие на ЕС в областта на химическите, биологичните, радиологичните и ядрените оръжия (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.16.Доброто управление и регионалната политика на ЕС (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.17.Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията ***I (гласуване)
  
9.18.Единна процедура за подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа ***I (гласуване)
  
9.19.Европейска заповед за осигуряване на защита ***I (гласуване)
  
9.20.Трафик на хора ***I (гласуване)
  
9.21.Споразумение между Европейския съюз и Грузия за реадмисия на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)
  
9.22.Териториално, социално и икономическо сближаване (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Време за въпроси към председателя на Комисията
  
13.1.Въпроси на свободна тема
  
13.2.Wikileaks – сигурността в кибернетичното пространство
 14.Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (разискване)
 15.Агенции за кредитен рейтинг ***I (разискване)
 16.Резултат от конференцията относно изменението на климата, преведена в Канкун (разискване)
 17.Време за въпроси (въпроси към Комисията)
 18.План за действие относно енергийната ефективност (разискване)
 19.Отмяна на директивите в областта на метрологията ***I (разискване)
 20.Безопасност на играчките (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (227 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (1955 kb) 
 
Протокол (217 kb) Присъствен списък (52 kb) Резултати от гласувания (244 kb) Резултати от поименно гласуване (1600 kb) 
 
Протокол (278 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (500 kb) Резултати от поименно гласуване (1421 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност