Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 14. prosince 2010 - Štrasburk
 1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Otázky k ústnímu zodpovězení (předložení)
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Základní práva v Evropské unii (2009) – účinné provádění po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost (rozprava)
 6.Evropský ochranný příkaz ***I (rozprava)
 7.Obchodování s lidmi ***I (rozprava)
 8.Přivítání
 9.Hlasování
  
9.1.Využití prostředků z Fondu solidarity EU: Portugalsko - povodně; Francie - bouře Xynthia (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EU (povodně v Portugalsku - bouře Xynthia ve Francii) - hospodářské oživení: evropská distribuční soustava větrné energie na moři (hlasování) (článek 138 jednacího řádu)
  
9.3.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: SI/Mura, Slovinsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Heidelberger Druckmaschinen AG/Německo (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Wielkopolskie – automobilový průmysl/Polsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Aragón - maloobchod/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.7.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana - textil/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.8.Využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Comunidad Valenciana - přírodní kámen/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.9.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Lear/Španělsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.10.Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: H. Cegielski - Poznaň/Polsko (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.11.Rozšíření oblasti působnosti směrnice 2003/109/ES na osoby požívající mezinárodní ochrany ***I (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.12.Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.13.Nástroj rychlé reakce EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.14.Regulace obchodování s finančními nástroji – „dark pools“ atd. (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.15.Posílení chemické, biologické, radiologické a jaderné bezpečnosti v Evropské unii – akční plán EU v oblasti CBRN (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.16.Řádná správa a regionální politika EU (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.17.Vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví ***I (hlasování)
  
9.18.Sjednocený postup vyřizování žádostí o povolení k pobytu a výkonu práce ***I (hlasování)
  
9.19.Evropský ochranný příkaz ***I (hlasování)
  
9.20.Obchodování s lidmi ***I (hlasování)
  
9.21.Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob *** (hlasování)
  
9.22.Územní, sociální a hospodářská soudržnost (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Doba vyhrazená pro otázky předsedovi Komise
  
13.1.Libovolné otázky
  
13.2.Wikileaks – počítačová bezpečnost
 14.Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou (rozprava)
 15.Ratingové agentury ***I (rozprava)
 16.Výsledek konference v Cancúnu o změně klimatu (rozprava)
 17.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 18.Akční plán pro energetickou účinnost (rozprava)
 19.Zrušení směrnic týkajících se metrologie ***I (rozprava)
 20.Bezpečnost hraček (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (194 kb) Prezenční listina (62 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (1955 kb) 
 
Zápis (202 kb) Prezenční listina (52 kb) Výsledky hlasování (254 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1023 kb) 
 
Zápis (247 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (490 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1030 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí