Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Tirsdag den 14. december 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Mundtlige forespørgsler (modtagne dokumenter)
 4.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 5.Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – Effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (forhandling)
 6.Europæisk beskyttelsesordre ***I (forhandling)
 7.Menneskehandel ***I (forhandling)
 8.Velkomstord
 9.Afstemningstid
  
9.1.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Portugal /oversvømmelser – Frankrig/stormen Xynthia (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.2.Forslag til ændringsbudget nr. 9/2010: Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (oversvømmelser PT – stormen Xynthia FR) – Økonomisk genopretning: det europæiske net af offshore-vindkraftanlæg (afstemning) (forretningsordenens artikel 138)
  
9.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: SI/Mura, Slovenien (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Wielkopolskie - bilindustrien, Polen (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.6.Avendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Detailhandel Aragón/Spanien) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.7.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Comunidad Valenciana - Tekstiler/Spanien) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.8.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Comunidad Valenciana - Natursten/Spanien) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.9.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Lear/Spanien (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.10.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: H. Cegielski-Poznań/Polen) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.11.Udvidelse af anvendelsesområdet for direktiv 2003/109/EF til at omfatte personer under international beskyttelse ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.12.Aftale EU/Georgien om lempelse af reglerne for udstedelse af visa *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.13.Etablering af et EU-udrykningsberedskab (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.14.Regulering af handelen med finansielle instrumenter - "dark pools" osv. (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.15.Øget kemisk, biologisk, radiologisk og nuklear sikkerhed i Den Europæiske Union - en europæisk CBRN-handlingsplan (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.16.God forvaltningspraksis og EU's regionalpolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
9.17.Oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer ***I (afstemning)
  
9.18.Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ***I (afstemning)
  
9.19.Europæisk beskyttelsesordre ***I (afstemning)
  
9.20.Menneskehandel ***I (afstemning)
  
9.21.Aftale EU/Georgien om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse *** (afstemning)
  
9.22.Territorial, social og økonomisk samhørighed (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Spørgetid (spørgsmål til formanden for Kommissionen)
  
13.1.Valgfrie emner
  
13.2.Wikileaks - cybersikkerhed
 14.Parlamentets holdning til det nye forslag til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner (forhandling)
 15.Kreditvurderingsbureauer ***I (forhandling)
 16.Resultatet af klimakonferencen i Cancùn (forhandling)
 17.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 18.Handlingsplan for energieffektivitet (forhandling)
 19.Ophævelse af direktiver vedrørende metrologi ***I (forhandling)
 20.Sikkerhedskrav til legetøj (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1955 kb) 
 
Protokol (176 kb) Tilstedeværelsesliste (52 kb) Afstemningsresultater (237 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1645 kb) 
 
Protokol (246 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (473 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1320 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik