Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 14. decembra 2010 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Otázky na ústne zodpovedanie (predloženie)
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 5.Základné práva v Európskej únii (2009) – účinné uplatňovanie po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy (rozprava)
 6.Európsky ochranný príkaz ***I (rozprava)
 7.Obchodovanie s ľuďmi ***I (rozprava)
 8.Oficiálne privítanie
 9.Hlasovanie
  
9.1.Mobilizácia Fondu solidarity EÚ: Portugalsko – záplavy; Francúzsko – búrka Xynthia (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.2.Návrh opravného rozpočtu č. 9/2010: Fond solidarity EÚ (záplavy v Portugalsku, búrka Xynthia vo Francúzsku) - Oživenie hospodárstva: Európska sieť využívania veternej energie na mori (hlasovanie) (článok 138 rokovacieho poriadku)
  
9.3.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: SI/Mura, Slovinsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Heidelberger Druckmaschinen, Nemecko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.5.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: automobilový sektor, Poľsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.6.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Aragón - maloobchod, Španielsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.7.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Comunidad Valenciana - textil/Španielsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.8.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Comunidad Valenciana – prírodný kameň, Španielsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.9.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: Lear, Španielsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.10.Uvoľnenie prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: H.Cegielski-Poznań, Poľsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.11.Rozšírenie pôsobnosti smernice 2003/109/ES na osoby požívajúce medzinárodnú ochranu ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.12.Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o zjednodušení udeľovania víz *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.13.Zriadenie schopnosti rýchlej reakcie EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.14.Regulácia obchodovania s finančnými nástrojmi – tzv. dark pools atď. (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.15.Posilnenie chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskej únii – akčný plán EÚ v oblasti CBRN bezpečnosti (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.16.Dobrá správa vecí verejných a regionálna politika EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
9.17.Vytvorenie siete imigračných styčných dôstojníkov ***I (hlasovanie)
  
9.18.Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a prácu ***I (hlasovanie)
  
9.19.Európsky ochranný príkaz ***I (hlasovanie)
  
9.20.Obchodovanie s ľuďmi ***I (hlasovanie)
  
9.21.Dohoda medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb bez povolenia na pobyt *** (hlasovanie)
  
9.22.Územná, sociálna a hospodárska súdržnosť (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Hodina otázok pre predsedu Komisie
  
13.1.Voľné témy
  
13.2.Wikileaks – kybernetická bezpečnosť
 14.Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady (rozprava)
 15.Ratingové agentúry ***I (rozprava)
 16.Výsledok konferencie v Cancúne o zmene klímy (rozprava)
 17.Hodina otázok (pre Komisiu)
 18.Akčný plán pre energetickú účinnosť (rozprava)
 19.Zrušenie smerníc týkajúcich sa metrológie ***I (rozprava)
 20.Bezpečnosť hračiek (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (193 kb) Prezenčná listina (62 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1955 kb) 
 
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (52 kb) Výsledky hlasovania (257 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1279 kb) 
 
Zápisnica (248 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (481 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1102 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia