Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 14 december 2010 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Muntliga frågor (inkomna dokument)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 5.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2009) – institutionella aspekter efter Lissabonfördragets ikraftträdande (debatt)
 6.Den europeiska skyddsordern ***I (debatt)
 7.Människohandel ***I (debatt)
 8.Välkomsthälsning
 9.Omröstning
  
9.1.Användning av medel ur Europeiska unionens solidaritetsfond: Portugal/översvämningar – Frankrike/Xynthia (storm) (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.2.Förslag till ändringsbudget nr 9/2010: EU:s solidaritetsfond (översvämningar i Portugal, storm [Xynthia] i Frankrike) – Ekonomisk återhämtning: europeiska nät för vindkraft till havs (omröstning) (artikel 138 i arbetsordningen)
  
9.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: SI/Mura, Slovenien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Heidelberger Druckmaschinen AG/Tyskland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Wielkopolskie Automotive från Polen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.6.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Detaljhandeln Aragón/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.7.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Textilvaror/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.8.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Comunidad Valenciana – Natursten/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.9.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: Lear/Spanien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.10.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: H. Cegielski-Poznań/Polen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.11.Utökning av räckvidden för direktiv 2003/109/EG till att omfatta även personer som beviljats internationellt skydd ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.12.Avtal EU/Georgien om förenklat utfärdande av viseringar *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.13.Inrättande av en snabbinsatsstyrka för EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.14.Reglering av handeln med finansiella instrument - "dark pools" etc. (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.15.Ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.16.Goda styrelseformer och EU:s regionalpolitik (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
9.17.Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I (omröstning)
  
9.18.Förfarande för samlad ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd ***I (omröstning)
  
9.19.Den europeiska skyddsordern ***I (omröstning)
  
9.20.Människohandel ***I (omröstning)
  
9.21.Avtal EU/Georgien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
9.22.Territoriell, social och ekonomisk sammanhållning (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Frågetimme med kommissionens ordförande
  
13.1.Fria frågor
  
13.2.Wikileaks och it-säkerhet
 14.Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (debatt)
 15.Kreditvärderingsinstitut ***I (debatt)
 16.Resultat från klimatförändringskonferensen i Cancún (debatt)
 17.Frågestund (frågor till kommissionen)
 18.Handlingsplanen för energieffektivitet (debatt)
 19.Upphävande av direktiven om metrologi ***I (debatt)
 20.Leksakers säkerhet (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (197 kb) Närvarolista (62 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1955 kb) 
 
Protokoll (177 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (279 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1589 kb) 
 
Protokoll (245 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (469 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1326 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy