Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 242kWORD 179k
Tiistai 14. joulukuuta 2010 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Suulliset kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 4.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2009) ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen (keskustelu)
 6.Eurooppalainen suojelumääräys ***I (keskustelu)
 7.Ihmiskauppa ***I (keskustelu)
 8.Tervetulotoivotukset
 9.Äänestykset
  
9.1.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Portugali/tulvat - Ranska/Xynthia-myrsky (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.2.Lisätalousarvioesitys nro 9/2010: EU:n solidaarisuusrahasto (Portugali/tulvat - Ranska/Xynthia-myrsky) - Talouden elpyminen: Euroopan tuulipuistoverkosto merellä (äänestys) (työjärjestyksen 138 artikla)
  
9.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: SI/Mura, Slovenia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Heidelberger Druckmaschinen AG/Saksa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Wielkopolskie Automotive, Puola (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.6.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Aragón Retail trade, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.7.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Comunidad Valenciana Textiles, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.8.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Comunidad Valenciana Natural Stone, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.9.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Lear, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.10.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: H.Cegielski-Poznań, Puola (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.11.Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.12.Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Euroopan unionin ja Georgian välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.13.Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luominen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.14.Rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntely - "dark pools" jne. (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.15.Kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistäminen Euroopan unionissa – EU:n CBRN-toimintasuunnitelma (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.16.Hyvä hallintotapa ja EU:n aluepolitiikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
9.17.Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen ***I (äänestys)
  
9.18.Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella ***I (äänestys)
  
9.19.Eurooppalainen suojelumääräys ***I (äänestys)
  
9.20.Ihmiskauppa ***I (äänestys)
  
9.21.Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta *** (äänestys)
  
9.22.Alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Kyselytunti (komission puheenjohtaja)
  
13.1.Vapaat kysymykset
  
13.2.Wikileaks - tietoverkkoturvallisuus
 14.Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (keskustelu)
 15.Luottoluokituslaitokset ***I (keskustelu)
 16.Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen tulokset (keskustelu)
 17.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 18.Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (keskustelu)
 19.Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen ***I (keskustelu)
 20.Lelujen turvallisuus (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu parlamentin valiokunnalta:

- Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin sopimuksen jälkeen (2009/2161(INI)) - LIBE-valiokunta - Esittelijä: Kinga Gál (A7-0344/2010)


3. Suulliset kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraava suullinen kysymys on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-0201/2010) Stephen Hughes, Pervenche Berès ja Udo Bullmann S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Taloushallinto ja Lissabonin sopimuksen 9 artikla (B7-0661/2010).


4. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Malesia: raipparangaistuskäytäntö

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella ja Barbara Weiler S&D-ryhmän puolesta Malesiassa noudatettavasta raipparangaistuskäytännöstä (B7-0708/2010)

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta Malesiassa noudatettavasta raipparangaistuskäytännöstä (B7-0713/2010)

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta Malesiassa noudatettavasta raipparangaistuskäytännöstä (B7-0717/2010)

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Malesian tilanteesta: raipparangaistuskäytäntö (B7-0725/2010)

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta Malesiassa noudatettavasta raipparangaistuskäytännöstä (B7-0726/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares ja Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta Malesiassa noudatettavasta raipparangaistuskäytännöstä (B7-0730/2010).

II.   Uganda: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä

- Véronique De Keyser, Michael Cashman ja Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta Ugandasta: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä (B7-0709/2010)

- Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Ugandasta: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä (B7-0710/2010)

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta Ugandasta: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä (B7-0711/2010)

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Ugandasta: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä (B7-0718/2010)

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek ja Dominique Baudis PPE-ryhmän puolesta Ugandasta: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä (B7-0727/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo ja João Ferreira GUE/NGL-ryhmän puolesta Ugandasta: Bahatin lakiesitys ja homo- ja biseksuaalien sekä transseksuaalien syrjintä (B7-0729/2010).

III.   Siinailla panttivankeina pidetyt eritrealaiset pakolaiset

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake ja Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta Siinailla panttivankeina pidetyistä eritrealaisista pakolaisista (B7-0712/2010)

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli ja Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta Siinailla panttivankeina pidetyistä eritrealaisista pakolaisista (B7(B7-0715/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki ja Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta Siinailla panttivankeina pidetyistä eritrealaisista pakolaisista (B7-0719/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah ja Eija-Riitta Korhola PPE-ryhmän puolesta Siinailla panttivankeina pidetyistä eritrealaisista pakolaisista (B7-0728/2010)

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta Siinailla panttivankeina pidetyistä eritrealaisista pakolaisista (B7-0731/2010)

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta Siinailla panttivankeina pidetyistä eritrealaisista pakolaisista (B7-0732/2010).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


5. Perusoikeuksien tilanne Euroopan unionissa (2009) ja tehokas täytäntöönpano Lissabonin sopimuksen jälkeen (keskustelu)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2009) ja tehokkaasta täytäntöönpanosta Lissabonin sopimuksen jälkeen [2009/2161(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál esitteli laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Hélène Flautre Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn ja Ádám Kósa.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros ja Vilija Blinkevičiūtė.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Kinga Gál.

Michael Cashman käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.8.


6. Eurooppalainen suojelumääräys ***I (keskustelu)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta ja kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Yhteisesittelijät: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Carmen Romero López esittelivät laatimansa mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Monica Luisa Macovei PPE-ryhmän puolesta, Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Paul Nuttall EFD-ryhmän puolesta, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt ja Nathalie Griesbeck.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino ja Heidi Hautala.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann ja Antonyia Parvanova.

Puheenvuorot: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López ja Viviane Reding.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2010, kohta 9.19.


7. Ihmiskauppa ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien suojelemisesta ja puitepäätöksen 2002/629/YOS kumoamisesta [KOM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Yhteisesittelijät: Edit Bauer ja Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer ja Anna Hedh esittelivät laatimansa mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Andrea Češková ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss ja Britta Thomsen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi ja Krisztina Morvai.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström, Edit Bauer ja Anna Hedh.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2010, kohta 9.20.


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

8. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleeksi viralliselle lehterille saapuneen, Irakista ja Libanonista tulleen Lähi-idän kristittyjen uskonnollisten johtajien virallisen valtuuskunnan.


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.

Licia Ronzulli käytti puheenvuoron parlamentin 20. lokakuuta 2010 hyväksymästä Edite Estrelan mietinnöstä (A7-0032/2010) (istunnon pöytäkirja 20.10.2010, kohta 6.5).

°
° ° °


9.1. EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Portugali/tulvat - Ranska/Xynthia-myrsky (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 26 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0578 - C7-0323/2010- 2010/2237(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0335/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0453)


9.2. Lisätalousarvioesitys nro 9/2010: EU:n solidaarisuusrahasto (Portugali/tulvat - Ranska/Xynthia-myrsky) - Talouden elpyminen: Euroopan tuulipuistoverkosto merellä (äänestys) (työjärjestyksen 138 artikla)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 9/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio [17633/2010 - C7-0409/2010- 2010/2238(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: László Surján (A7-0341/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0454)


9.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: SI/Mura, Slovenia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0455)


9.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Heidelberger Druckmaschinen AG/Saksa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0568 - C7-0332/2010- 2010/2241(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0337/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0456)


9.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Wielkopolskie Automotive, Puola (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0616 - C7-0347/2010- 2010/2253(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0359/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0457)


9.6. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Aragón Retail trade, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0615 - C7-0346/2010- 2010/2252(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0358/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0458)


9.7. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Comunidad Valenciana Textiles, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0613 - C7-0345/2010- 2010/2251(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0357/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0459)


9.8. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Comunidad Valenciana Natural Stone, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0617 - C7-0344/2010- 2010/2250(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0356/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0460)


9.9. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Lear, Espanja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0625 - C7-0360/2010- 2010/2265(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0351/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0461)


9.10. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: H.Cegielski-Poznań, Puola (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)0631 - C7-0361/2010- 2010/2266(BUD)] – Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0352/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS ja EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0462)


9.11. Direktiivin 2003/109/EY soveltamisalan laajentaminen koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivin 2003/109/EY muuttamisesta sen soveltamisalan laajentamiseksi koskemaan kansainvälistä suojelua saavia henkilöitä [KOM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A7-0347/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0463)


9.12. Viisumien myöntämisen helpottamista koskeva sopimus Euroopan unionin ja Georgian välillä *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus luonnoksesta neuvoston päätökseksi viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Georgian välillä [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0464)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.13. Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luominen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin suositukseksi neuvostolle Euroopan unionin nopeiden avustustehtävien valmiuksien luomisesta [2010/2096(INI)] – Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

EHDOTUS SUOSITUKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0465)


9.14. Rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntely - "dark pools" jne. (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö rahoitusvälineillä käytävän kaupan sääntelystä – "dark pools" jne. [2010/2075(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0466)


9.15. Kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistäminen Euroopan unionissa – EU:n CBRN-toimintasuunnitelma (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö kemiallisen, biologisen sekä säteily- ja ydinturvallisuuden edistämisestä Euroopan unionissa – EU:n CBRN-toimintasuunnitelma [2010/2114(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A7-0349/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0467)

Puheenvuorot:

Ana Gomes (esittelijä) ennen äänestystä.


9.16. Hyvä hallintotapa ja EU:n aluepolitiikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö aiheesta "Hyvä hallintotapa EU:n aluepolitiikan kannalta: Euroopan komission tuki- ja valvontamenettelyt" [2009/2231(INI)] – Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0468)


9.17. Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 377/2004 muuttamisesta [KOM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0469)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0469)


9.18. Menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi yhden hakemuksen perusteella ***I (äänestys)


Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kolmansien maiden kansalaisille jäsenvaltion alueella oleskelua ja työskentelyä varten myönnettävää yhdistelmälupaa koskevasta yhden hakemuksen menettelystä sekä jäsenvaltiossa laillisesti oleskelevien kolmansista maista tulleiden työntekijöiden yhtäläisistä oikeuksista [KOM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS

Hylättiin

Francesco Enrico Speroni käytti äänestyksen aikana puheenvuoron äänestystulosten ilmoittamisesta.

Puheenvuorot: äänestyksen jälkeen Neelie Kroes (komission varapuheenjohtaja), joka esitti komission kannan, Alejandro Cercas, joka pyysi komissiota täsmentämään kantaansa, Véronique Mathieu (esittelijä) äänestystuloksesta sekä Neelie Kroes.

Todettuaan, ettei komissio peruuttanut ehdotustaan, puhemies ilmoitti, että parlamentti palauttaa asian asiasta vastaavaan valiokuntaan työjärjestyksen 56 artiklan 3 kohdan mukaisesti.


9.19. Eurooppalainen suojelumääräys ***I (äänestys)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Yhteisesittelijät: Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Carmen Romero López (A7-0354/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0470)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0470)

Puheenvuorot:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (esittelijä) ja Carmen Romero López (esittelijä) ennen äänestystä muutetusta esityksestä.


9.20. Ihmiskauppa ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta, uhrien suojelemisesta ja puitepäätöksen 2002/629/YOS kumoamisesta [KOM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Yhteisesittelijät: Edit Bauer ja Anna Hedh (A7-0348/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0471)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0471)


9.21. Euroopan unionin ja Georgian välinen sopimus luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta *** (äänestys)


Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Georgian välisen luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0472)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.22. Alueellinen, sosiaalinen ja taloudellinen yhteenkuuluvuus (äänestys)

Mietintö todellisen alueellisen, sosiaalisen ja taloudellisen yhteenkuuluvuuden saavuttamisesta EU:ssa − maailmanlaajuisen kilpailukyvyn ehdoton edellytys? [2009/2233(INI)] – Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0473)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Claude Moraes A7-0347/2010
Daniel Hannan

Suositus Nathalie Griesbeck A7-0345/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Mietintö Ramona Nicole Mănescu – A7-0280/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Alajos Mészáros ja Hannu Takkula

Mietintö Agustín Díaz de Mera García Consuegra – A7-0342/2010

Hannu Takkula

Mietintö Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Carmen Romero López – A7-0354/2010

Andrea Češková ja Jens Rohde

Mietintö Edit Bauer ja Anna Hedh – A7-0348/2010

Diane Dodds, Hannu Takkula, Anna Záborská ja Licia Ronzulli

Suositus Nathalie Griesbeck – A7-0346/2010

Peter Jahr

Mietintö Iva Zanicchi – A7-0332/2010

Nirj Deva

Mietintö Petru Constantin Luhan – A7-0309/2010

Jarosław Kalinowski ja Miroslav Mikolášik


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

Alojz Peterle ilmoitti halunneensa äänestää seuraavien mietintöjen puolesta: Reimer Böge (A7-0335/2010), László Surján (A7-0341/2010) ja Barbara Matera (A7-0336/2010).


(Istunto keskeytettiin klo 13.10 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Kyselytunti (komission puheenjohtaja)

13.1. Vapaat kysymykset

Puheenvuorot: seuraavat jäsenet esittivät kysymyksiä ja lisäkysymyksiä José Manuel Barrosolle (komission puheenjohtaja), joka vastasi niihin: Ioannis Kasoulides PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, José Bové Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Andrew Henry William Brons.


13.2. Wikileaks - tietoverkkoturvallisuus

Puheenvuorot: seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron esittääkseen kysymyksiä José Manuel Barrosolle (komission puheenjohtaja), joka vastasi niihin: Carlos Coelho, Edit Herczog, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, Sonia Alfano, Takis Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Derek Vaughan, Mario Borghezio, Sarah Ludford, Franz Obermayr ja Petru Constantin Luhan.

Komission puheenjohtajan kyselytunti päättyi.


Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

14. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (keskustelu)

Mietintö neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011, kaikki pääluokat [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] – Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel esittelivät laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Melchior Wathelet (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Lewandowski (komission jäsen).

Puheenvuorot: László Surján PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Anne E. Jensen ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Derk Jan Eppink ECR-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lucas Hartong, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lucas Hartong, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen ja José Manuel Fernandes.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin ja Edit Herczog.

Puheenvuorot: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 7.3.


15. Luottoluokituslaitokset ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta [KOM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Sebastian Valentin Bodu (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin ja Ildikó Gáll-Pelcz.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Evelyn Regner käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu ja Gay Mitchell.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Olivier Chastel ja Jean-Paul Gauzès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.3.


16. Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen tulokset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Cancúnin ilmastonmuutoskokouksen tulokset

Joke Schauvliege (neuvoston puheenjohtaja) ja Connie Hedegaard (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Richard Seeber PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Chris Davies ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Bairbre de Brún GUE/NGL-ryhmän puolesta, Anna Rosbach EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nick Griffin, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj ja Edite Estrela.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Vittorio Prodi.

Puheenvuorot: Connie Hedegaard ja Joke Schauvliege.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

17. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0655/2010).

Kysymys 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Naisten terveyden suojelu.

John Dalli (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 16 (Tiziano Motti): Euroopan parlamentin 23. kesäkuuta 2010 antama kannanotto nopean hälytyksen järjestelmään pedofiilien ja seksuaalirikollisten torjumiseksi.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke ja Georgios Papanikolaou.

Kysymys 17 (Barbara Matera): Nuoret ja työmarkkinat.

László Andor vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Barbara Matera, Nikolaos Chountis ja Seán Kelly.

Kysymys 18 (Marc Tarabella): Sukupuolten tasa-arvo päätöksenteossa.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Marc Tarabella, Mairead McGuinness ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 19 (Georgios Papanikolaou): Tulkkauksen, kääntämisen ja tietojen antamisen kustannukset rikosoikeudellisissa menettelyissä jäsenvaltioissa.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Georgios Papanikolaou ja Brian Crowley.

Kysymys 25 (Jim Higgins): EU:n laajentuminen ja Turkki.

Štefan Füle (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jim Higgins ja Seán Kelly.

Bernd Posselt käytti puheenvuoron kyselytunnin kulusta.

Kysymys 24 (Bernd Posselt): Vojvodinan ja Itä-Kroatian välinen yhteistyö.

Kysymys 26 (Georgios Koumoutsakos): Kansallismielisyyden voimistuminen määrällisesti ja laadullisesti Albaniassa ja maan EU-jäsenyyden tulevaisuudennäkymät.

Štefan Füle vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Bernd Posselt, Georgios Koumoutsakos ja Justas Vincas Paleckis.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.

Barry Madlener käytti puheenvuoron kyselytunnin kulusta.


(Istunto keskeytettiin klo 20.40 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

18. Energiatehokkuustoimintasuunnitelma (keskustelu)

Mietintö energiatehokkuustoimintasuunnitelman tarkistamisesta [2010/2107(INI)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Peter Liese (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Kolarska-Bobińska (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Herbert Reul PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hannes Swoboda, Britta Thomsen S&D-ryhmän puolesta, Fiona Hall ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo ja Anni Podimata.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu ja Catherine Stihler.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Bendt Bendtsen.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.10.


19. Metrologiaa koskevien direktiivien kumoaminen ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi metrologiaa koskevien neuvoston direktiivien 71/317/ETY, 71/347/ETY, 71/349/ETY, 74/148/ETY, 75/33/ETY, 76/765/ETY, 76/766/ETY ja 86/217/ETY kumoamisesta [KOM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber esitteli laatimansa mietinnön.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Zuzana Roithová ja Malcolm Harbour.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly.

Puheenvuorot: Antonio Tajani ja Anja Weisgerber.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.12.2010, kohta 9.4.


20. Lelujen turvallisuus (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0195/2010) Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Lelujen turvallisuus (B7-0658/2010)

Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour ja Heide Rühle esittelivät suullisen kysymyksen.

Antonio Tajani (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Lara Comi PPE-ryhmän puolesta, María Irigoyen Pérez S&D-ryhmän puolesta, Zuzana Roithová, Sylvana Rapti ja Catherine Stihler.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csanád Szegedi ja Seán Kelly.

Antonio Tajani käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 452.508/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö