Index 
Jegyzőkönyv
PDF 251kWORD 211k
2010. december 14., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 5.Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hatékony végrehajtás (vita)
 6.Az európai védelmi határozat ***I (vita)
 7.Emberkereskedelem ***I (vita)
 8.Köszöntés
 9.Szavazások órája
  
9.1.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Portugália/Áradások – Franciaország/Xynthia vihar (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.2.A 9/2010 számú költségvetés-módosítási tervezet: az EU Szolidaritási Alapja (árvizek Portugáliában, a Xynthia vihar Franciaországban) - Gazdaságélénkítés: tengeri szélerőmű-hálózati rendszer (szavazás) (az eljárási szabályzat 138. cikke)
  
9.3.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: SI/Mura, Szlovénia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Heidelberger Druckmaschinen AG, Németország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.5.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Wielkopolskie - Gépjárműipar, Lengyelország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Kiskereskedelem, Aragónia, Spanyolország: (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Textilipar, Comunidad Valenciana, Spanyolország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.8.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Terméskő, Comunidad Valenciana, Spanyolország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.9.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lear, Spanyolország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.10.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: H. Cegielski-Poznan, Lengyelország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.11.A 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.12.Az EU és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.13.Az EU gyorsreagálási képessége (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.14.A pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása – „dark pools” stb. (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.15.A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése – az EU CBRN cselekvési terve (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.16.Helyes kormányzás és az EU regionális politikája (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
9.17.A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása ***I (szavazás)
  
9.18.A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás ***I (szavazás)
  
9.19.Az európai védelmi határozat ***I (szavazás)
  
9.20.Emberkereskedelem ***I (szavazás)
  
9.21.Az EU és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás *** (szavazás)
  
9.22.Területi, társadalmi és gazdasági kohézió (szavazás)
 10.A szavazáshoz fűzött indokolások
 11.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.A Bizottság elnökéhez intézett kérdések órája
  
13.1.Spontán kérdések
  
13.2.Wikileaks – internetes biztonság
 14.A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési tervezetről (vita)
 15.Hitelminősítő intézetek ***I (vita)
 16.A Cancúnban tartott éghajlat-változási konferencia eredménye (vita)
 17.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 18.Energiahatékonysági cselekvési terv (vita)
 19.Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése ***I (vita)
 20.A játékok biztonsága (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumot nyújtotta be egy parlamenti bizottság:

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2009–2010) – intézményi szempontok a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után (2009/2161(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Kinga Gál (A7-0344/2010)


3. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi szóbeli választ igénylő kérdést nyújtották be a képviselők (az eljárási szabályzat 115. cikke):

- (O-0201/2010) felteszi: Stephen Hughes, Pervenche Berès és Udo Bullmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Gazdasági kormányzás és a Lisszaboni Szerződés 9. cikke (B7-0661/2010).


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Malajzia: a vesszőzés gyakorlata

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella és Barbara Weiler, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a vesszőzés gyakorlatáról Malajziában (B7-0708/2010);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Malajziáról: a vesszőzés gyakorlata (B7-0713/2010);

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda és Heidi Hautala, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a vesszőzés gyakorlatáról Malajziában (B7-0717/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a malajziai helyzetről: a vesszőzés gyakorlata (B7-0725/2010);

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola és Dominique Baudis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Malajziáról: a vesszőzés gyakorlata (B7-0726/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares és Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Malajziáról: a vesszőzés gyakorlata (B7-0730/2010).

II.   Uganda: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése

- Véronique De Keyser, Michael Cashman és Corina Creţu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Ugandáról: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése (B7-0709/2010);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ugandáról: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése (B7-0710/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ugandáról: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése (B7-0711/2010);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ugandáról: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése (B7-0718/2010);

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek és Dominique Baudis, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ugandáról: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo és João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ugandáról: a Bahati-törvény és a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű népesség hátrányos megkülönböztetése (B7-0729/2010).

III.   A Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültek

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültekről (B7-0712/2010);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli és Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültekről (B7-0715/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültekről (B7-0719/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah és Eija-Riitta Korhola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültekről (B7-0728/2010);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültekről (B7-0731/2010);

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler és Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Sínai-félszigeten túszul ejtett eritreai menekültekről (B7-0732/2010).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


5. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hatékony végrehajtás (vita)

Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban (2009) - A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hatékony végrehajtás [2009/2161(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Renate Weber, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hélène Flautre, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn és Ádám Kósa.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros és Vilija Blinkevičiūtė.

Felszólal: Viviane Reding és Kinga Gál.

Felszólal: Michael Cashman.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 9.8. pont .


6. Az európai védelmi határozat ***I (vita)

Jelentés az európai védelmi határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetéről [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlősági Bizottság és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Társelőadók: Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Carmen Romero López ismertetik a jelentést.

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia Costa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Paul Nuttall, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt és Nathalie Griesbeck.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino és Heidi Hautala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann és Antonyia Parvanova.

Felszólal: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López és Viviane Reding.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.14-i jegyzőkönyv 9.19. pont .


7. Emberkereskedelem ***I (vita)

Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlősági Bizottság és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Társelőadók: Edit Bauer és Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer és Anna Hedh ismertetik jelentésüket.

Felszólal: Cecilia Malmström (a Bizottság tagja).

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Monika Flašíková Beňová, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Andrea Češková, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Cornelia Ernst, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons, független, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss és Britta Thomsen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi és Krisztina Morvai.

Felszólal: Cecilia Malmström, Edit Bauer és Anna Hedh.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.14-i jegyzőkönyv 9.20. pont .


ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

8. Köszöntés

Az elnök a Parlament nevében köszönti a hivatalos galérián helyet foglaló Irakból és Libanonból érkezett közel-keleti keresztény vallási vezetők hivatalos küldöttségét.


9. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

Felszólal: Licia Ronzulli a Parlament által 2010. október 20-án elfogadott Edite Estrela-jelentésről (A7-0032/2010) (2010.10.20-i jegyzőkönyv 6.5. pont).

°
° ° °


9.1. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Portugália/Áradások – Franciaország/Xynthia vihar (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0578 - C7-0323/2010- 2010/2237(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0335/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0453)


9.2. A 9/2010 számú költségvetés-módosítási tervezet: az EU Szolidaritási Alapja (árvizek Portugáliában, a Xynthia vihar Franciaországban) - Gazdaságélénkítés: tengeri szélerőmű-hálózati rendszer (szavazás) (az eljárási szabályzat 138. cikke)

Jelentés az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 9/2010. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [17633/2010 - C7-0409/2010- 2010/2238(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: László Surján (A7-0341/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0454)


9.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: SI/Mura, Szlovénia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0455)


9.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Heidelberger Druckmaschinen AG, Németország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0568 - C7-0332/2010- 2010/2241(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0337/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0456)


9.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Wielkopolskie - Gépjárműipar, Lengyelország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0616 - C7-0347/2010- 2010/2253(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0359/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0457)


9.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – Kiskereskedelem, Aragónia, Spanyolország: (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban [COM(2010)0615 - C7-0346/2010- 2010/2252(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0358/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0458)


9.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Textilipar, Comunidad Valenciana, Spanyolország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0613 - C7-0345/2010- 2010/2251(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0357/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0459)


9.8. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Terméskő, Comunidad Valenciana, Spanyolország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az európai globalizációs kiigazítási alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0617 - C7-0344/2010- 2010/2250(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0356/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0460)


9.9. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Lear, Spanyolország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0625 - C7-0360/2010- 2010/2265(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0351/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0461)


9.10. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: H. Cegielski-Poznan, Lengyelország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0631 - C7-0361/2010- 2010/2266(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0352/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0462)


9.11. A 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a 2003/109/EK irányelv hatályának a nemzetközi védelmet élvező személyekre történő kiterjesztése tekintetében a fenti irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0347/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0463)


9.12. Az EU és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Grúzia közötti, a vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás aláírására vonatkozó tanácsi határozatra irányuló javaslatról [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0464)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.13. Az EU gyorsreagálási képessége (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament Tanácshoz intézett ajánlásáról az EU gyorsreagálási képességének kialakításáról szóló javaslattal [2010/2096(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

AJÁNLÁSRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Elfogadva (P7_TA(2010)0465)


9.14. A pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozása – „dark pools” stb. (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a pénzügyi eszközök kereskedelmének szabályozásáról – „dark pools” stb. [2010/2075(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0466)


9.15. A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítése – az EU CBRN cselekvési terve (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonság Európai Unión belüli megerősítéséről – az EU CBRN cselekvési terve [2010/2114(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A7-0349/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0467)

Felszólalások

Ana Gomes (előadó) a szavazás előtt.


9.16. Helyes kormányzás és az EU regionális politikája (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés – Helyes kormányzás az EU regionális politikája területén: az Európai Bizottság segítségnyújtási eljárásai és az általa végzett ellenőrzés [2009/2231(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0468)


9.17. A bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása ***I (szavazás)

Jelentés a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozásáról szóló 377/2004/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0469)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0469)


9.18. A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás ***I (szavazás)


Jelentés a harmadik országok állampolgárainak valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országokból származó, a tagállamok területén legálisan tartózkodó munkavállalók közös jogairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Elutasítva

Felszólal: a szavazás alatt Francesco Enrico Speroni, a szavazások eredményének kiírásáról.

Felszólal: a szavazás után Neelie Kroes (a Bizottság alelnöke) ismerteti a Bizottság álláspontját, Alejandro Cercas kéri, hogy a Bizottság álláspontja legyen egyértelműbb, Véronique Mathieu (előadó) a szavazás eredményéről és Neelie Kroes.

Az elnök, megállapítván, hogy a Bizottság nem vonja vissza javaslatát, közli, hogy az eljárási szabályzat 56. cikkének (3) bekezdése alapján a kérdést ismét az illetékes bizottság elé utalja.


9.19. Az európai védelmi határozat ***I (szavazás)

Jelentés az európai védelmi határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetéről [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Társelőadók: Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Carmen Romero López (A7-0354/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0470)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0470)

Felszólal

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (előadó) és Carmen Romero López (előadó) a módosított javaslatról szóló szavazás előtt.


9.20. Emberkereskedelem ***I (szavazás)

Jelentés az emberkereskedelem megelőzéséről, továbbá az ellene folyó küzdelemről és az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Társelőadók: Edit Bauer és Anna Hedh (A7-0348/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0471)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0471)


9.21. Az EU és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás *** (szavazás)


Ajánlás az Európai Unió és Grúzia közötti, az engedély nélkül tartózkodó személyek visszafogadásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0472)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


9.22. Területi, társadalmi és gazdasági kohézió (szavazás)

Jelentés a valódi területi, társadalmi és gazdasági kohézió kialakításáról az EU-n belül – a globális versenyképesség elengedhetetlen feltétele? [2009/2233(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0473)


10. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Claude Moraes-jelentés – A7-0347/2010
Daniel Hannan

Nathalie Griesbeck-ajánlás – A7-0345/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ramona Nicole Mănescu-jelentés – A7-0280/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Alajos Mészáros és Hannu Takkula

Agustín Díaz de Mera García Consuegra-jelentés – A7-0342/2010

Hannu Takkula

Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Carmen Romero López jelentése – A7-0354/2010

Andrea Češková és Jens Rohde

Edit Bauer és Anna Hedh jelentése – A7-0348/2010

Diane Dodds, Hannu Takkula, Anna Záborská és Licia Ronzulli

Nathalie Griesbeck-ajánlás – A7-0346/2010

Peter Jahr

Iva Zanicchi-jelentés – A7-0332/2010

Nirj Deva

Petru Constantin Luhan-jelentés – A7-0309/2010

Jarosław Kalinowski és Miroslav Mikolášik


11. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

Alojz Peterle közli, hogy szerett volna szavazni Reimer Böge (A7-0335/2010), László Surján (A7-0341/2010) és Barbara Matera (A7-0336/2010) jelentése mellett.


(A 13.10-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. A Bizottság elnökéhez intézett kérdések órája

13.1. Spontán kérdések

Felszólal: kérdéseket és kiegészítő kérdéseket intéznek José Manuel Barrosohoz (a Bizottság elnöke), aki válaszol azokra: Ioannis Kasoulides, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Michał Tomasz Kamiński, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Andrew Henry William Brons, független.


13.2. Wikileaks – internetes biztonság

Felszólal: a „catch the eye” eljárás szerint kérdéseket intéznek José Manuel Barrosohoz (a Bizottság elnöke), aki válaszol azokra: Carlos Coelho, Edit Herczog, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, Sonia Alfano, Takis Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Derek Vaughan, Mario Borghezio, Sarah Ludford, Franz Obermayr és Petru Constantin Luhan.

A Bizottság elnökéhez intézett kérdések óráját lezárják.


ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

14. A Parlament álláspontja a Tanács által módosított 2011. évi új költségvetési tervezetről (vita)

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, a Tanács által módosított általános költségvetési tervezetéről – minden szakasz [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Társelőadók: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel ismertetik jelentésüket.

Felszólal: Melchior Wathelet (a Tanács soros elnöke) és Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: László Surján, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Derk Jan Eppink, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Lucas Hartong, független, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm válaszol Lucas Hartong kékkártyás kérdésére is, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen és José Manuel Fernandes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin és Edit Herczog.

Felszólal: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska és Helga Trüpel.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 7.3. pont .


15. Hitelminősítő intézetek ***I (vita)

Jelentés a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) és Michel Barnier (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sebastian Valentin Bodu (a JURI bizottság véleményének előadója), Gianni Pittella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Wolf Klinz, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Sven Giegold, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Hans-Peter Martin, független, és Ildikó Gáll-Pelcz.

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

Felszólal: Evelyn Regner.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu és Gay Mitchell.

Felszólal: Michel Barnier, Olivier Chastel és Jean-Paul Gauzès.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 9.3. pont .


16. A Cancúnban tartott éghajlat-változási konferencia eredménye (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A Cancúnban tartott éghajlat-változási konferencia eredménye

Joke Schauvliege (a Tanács soros elnöke) és Connie Hedegaard (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Richard Seeber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Jo Leinen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Chris Davies, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Nick Griffin, független, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall válaszol Chris Davies kékkártyás kérdésére is, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj és Edite Estrela.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė és Vittorio Prodi.

Felszólal: Connie Hedegaard és Joke Schauvliege.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

17. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0655/2010).

15. kérdés (Vilija Blinkevičiūtė): A nők egészségvédelme.

John Dalli (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Vilija Blinkevičiūtė és Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdéseire.

16. kérdés (Tiziano Motti): A pedofilok és a szexuális zaklatók elleni európai gyorsriasztási rendszer létrehozásáról szóló, 2010. június 23-i európai parlamenti nyilatkozat.

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke és Georgios Papanikolaou kiegészítő kérdéseire.

17. kérdés (Barbara Matera): Fiatalok és a munkaerőpiac.

László Andor válaszol a kérdésre, illetve Barbara Matera, Nikolaos Chountis és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

18. kérdés (Marc Tarabella): A férfiak és nők közötti egyenlőség a döntéshozásban.

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Marc Tarabella, Mairead McGuinness és Silvia-Adriana Ţicău kiegészítő kérdéseire.

19. kérdés (Georgios Papanikolaou): A tagállamok büntetőeljárásokhoz kapcsolódó tolmácsolási, fordítási és tájékoztatási költségei.

Viviane Reding válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papanikolaou és Brian Crowley kiegészítő kérdéseire.

25. kérdés (Jim Higgins): Az EU Törökországgal való bővítése.

Štefan Füle (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Jim Higgins és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

Felszólal: Bernd Posselt, a kérdések órájának lebonyolításáról.

24. kérdés (Bernd Posselt): A Vajdaság és Kelet-Horvátország közötti együttműködés.

26. kérdés (Georgios Koumoutsakos): Az albán nacionalizmus mennyiségi és minőségi megerősödésének következményei és Albánia uniós kilátásai.

Štefan Füle válaszol a kérdésekre, illetve Bernd Posselt, Georgios Koumoutsakos és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

Felszólal: Barry Madlener, a kérdések órájának lebonyolításáról.


(A 20.40-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
László TŐKÉS alelnök

18. Energiahatékonysági cselekvési terv (vita)

Jelentés az energiahatékonysági cselekvési terv felülvizsgálatáról [2010/2107(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Günther Oettinger (a Bizottság tagja).

Felszólal: Peter Liese (az ENVI bizottság véleményének előadója), Lena Kolarska-Bobińska (a REGI bizottság véleményének előadója), Herbert Reul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében válaszol Hannes Swoboda kékkártyás kérdésére is, Britta Thomsen, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Fiona Hall, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo és Anni Podimata.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu és Catherine Stihler.

Felszólal: Günther Oettinger és Bendt Bendtsen.

ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 9.10. pont .


19. Mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezése ***I (vita)

Jelentés a 71/317/EGK, a 71/347/EGK, a 71/349/EGK, a 74/148/EGK, a 75/33/EGK, a 76/765/EGK, a 76/766/EGK és a 86/217/EGK mérésügyi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cristian Silviu Buşoi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Edvard Kožušník, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Zuzana Roithová és Malcolm Harbour.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Seán Kelly.

Felszólal: Antonio Tajani és Anja Weisgerber.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.12.15-i jegyzőkönyv 9.4. pont .


20. A játékok biztonsága (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0195/2010) felteszi: Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Heide Rühle, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Malcolm Harbour, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A játékok biztonságossága (B7-0658/2010)

Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour és Heide Rühle kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Lara Comi, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, María Irigoyen Pérez, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Zuzana Roithová, Sylvana Rapti és Catherine Stihler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Csanád Szegedi és Seán Kelly.

Felszólal: Antonio Tajani.

A vitát berekesztik.


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 452.508/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat