Indeks 
Protokół
PDF 250kWORD 207k
Wtorek, 14 grudnia 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Pytania ustne (składanie dokumentów)
 4.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 5.Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (debata)
 6.Europejski nakaz ochrony ***I (debata)
 7.Handel ludźmi ***I (debata)
 8.Oficjalne powitanie
 9.Głosowanie
  9.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Portugalii, nawałnica Xynthia we Francji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Projekt budżetu korygującego nr 9/2010 - Fundusz Solidarności UE (powodzie w Portugalii - huragan Xynthia we Francji) - naprawa gospodarcza: Europejska sieć morskiej energii wiatrowej (głosowanie) (art. 138 Regulaminu)
  9.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: SI/Mura, Słowenia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) : Heidelberger Druckmaschinen AG/ Niemcy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Wielkopolskie - Przemysł samochodowy/PL (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Handel detaliczny Aragón/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.7.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Comunidad Valenciana - Przemysł odzieżowy/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.8.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Comunidad Valenciana - Kamień naturalny/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.9.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Lear/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.10.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: H. Cegielski-Poznań/Polska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.11.Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy 2003/109/WE na osoby objęte ochroną międzynarodową ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.12.Umowa między UE a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.13.Utworzenie unijnych sił szybkiego reagowania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.14.Regulacja handlu instrumentami finansowymi – „dark pools” itd. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.15.Poprawa bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w obszarze CBRJ (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.16.Dobre zarządzanie i polityka regionalna UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  9.17.Utworzenie sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji ***I (głosowanie)
  9.18.Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę ***I (głosowanie)
  9.19.Europejski nakaz ochrony ***I (głosowanie)
  9.20.Handel ludźmi ***I (głosowanie)
  9.21.Umowa między UE a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)
  9.22.Spójność terytorialna, społeczna i ekonomiczna (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej
  13.1.Pytania wolne
  13.2.Wikileaks – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 14.Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę (debata)
 15.Agencje ratingowe ***I (debata)
 16.Wyniki konferencji na temat zmian klimatu w Cancun (debata)
 17.Tura pytań (pytania do Komisji)
 18.Plan działania na rzecz efektywności energetycznej (debata)
 19.Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii ***I (debata)
 20.Bezpieczeństwo zabawek (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Jedna z komisji parlamentarnych złożyła następujący dokument:

- Sprawozdanie w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej (2009) – skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (2009/2161(INI)) - komisja LIBE - Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A7-0344/2010)


3. Pytania ustne (składanie dokumentów)

Posłowie złożyli następujące pytanie ustne (artykuł 115 Regulaminu):

- (O-0201/2010), które skierowali do Komisji Stephen Hughes, Pervenche Berès i Udo Bullmann w imieniu grupy S&D: Zarządzanie gospodarcze i art. 9 traktatu lizbońskiego (B7-0661/2010).


4. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Malezja: praktykowanie chłosty

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella i Barbara Weiler w imieniu grupy S&D, w sprawie praktykowania chłosty w Malezji (B7-0708/2010);

- Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, w sprawie Malezji: praktyka chłosty (B7-0713/2010);

- Barbara Lochbihler, Emilie Turunen, Christian Engström, Gerald Häfner, Raül Romeva i Rueda i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie praktykowania chłosty w Malezji (B7-0717/2010);

- Charles Tannock, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Malezji: praktyka chłosty (B7-0725/2010);

- Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola i Dominique Baudis w imieniu grupy PPE, w sprawie Malezji: praktyka chłosty (B7-0726/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares i Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Malezji: praktyka chłosty (B7-0730/2010).

II.   Uganda: Bahati Bill i dyskryminacja wobec osób LGBT

- Véronique De Keyser, Michael Cashman i Corina Creţu w imieniu grupy S&D, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0709/2010);

- Charles Tannock w imieniu grupy ECR, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0710/2010);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Sophia in 't Veld, Renate Weber i Louis Michel w imieniu grupy ALDE, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0711/2010);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0718/2010);

- Alf Svensson, Monica Luisa Macovei, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Filip Kaczmarek i Dominique Baudis w imieniu grupy PPE, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0727/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Eva-Britt Svensson, Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marisa Matias, Ilda Figueiredo i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Ugandy: ustawa Bahati i dyskryminacja wobec osób LGBT (B7-0729/2010).

III.   Uchodźcy erytrejscy przetrzymywani jako zakładnicy w Synaju

- Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Charles Goerens, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Marietje Schaake i Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0712/2010);

- Véronique De Keyser, Richard Howitt, David-Maria Sassoli i Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0715/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0719/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Jarosław Leszek Wałęsa, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bogusław Sonik, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah i Eija-Riitta Korhola w imieniu grupy PPE, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0728/2010);

- Rui Tavares, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0731/2010);

- Hélène Flautre, Barbara Lochbihler i Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie uchodźców erytrejskich przetrzymywanych jako zakładnicy w Synaju (B7-0732/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


5. Prawa podstawowe w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2009) - skuteczne wdrażanie po wejściu w życie Traktatu z Lizbony [2009/2161(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Kinga Gál (A7-0344/2010)

Kinga Gál przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Krisztina Morvai niezrzeszona, Salvatore Iacolino, Michael Cashman, Daniël van der Stoep, Milan Zver, Kinga Göncz, Monica Luisa Macovei, Joanna Senyszyn i Ádám Kósa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Csaba Sándor Tabajdi, Sonia Alfano, Ilda Figueiredo, Franz Obermayr, Alajos Mészáros i Vilija Blinkevičiūtė.

Głos zabrały: Viviane Reding i Kinga Gál.

Głos zabrał Michael Cashman.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.8 protokołu z dnia 15.12.2010.


6. Europejski nakaz ochrony ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Carmen Romero López (A7-0354/2010)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Carmen Romero López przedstawiły sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, Silvia Costa w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Paul Nuttall w imieniu grupy EFD, Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt i Nathalie Griesbeck.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Véronique Mathieu, Antigoni Papadopoulou, Salvatore Iacolino i Heidi Hautala.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Cornelia Ernst, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai, Angelika Werthmann i Antonyia Parvanova.

Głos zabrali: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Carmen Romero López i Viviane Reding.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.19 protokołu z dnia 14.12.2010.


7. Handel ludźmi ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] -Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisja Praw Kobiet i RównouprawnieniaKomisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawczynie: Edit Bauer i Anna Hedh (A7-0348/2010)

Edit Bauer i Anna Hedh przedstawiły swoje sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE, Andrea Češková w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Barbara Matera, Silvia Costa, Nadja Hirsch, Peter van Dalen, Ilda Figueiredo, Niki Tzavela, Regina Bastos, Claude Moraes, Axel Voss i Britta Thomsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Olga Sehnalová, Sonia Alfano, Elie Hoarau, Oreste Rossi i Krisztina Morvai.

Głos zabrały: Cecilia Malmström, Edit Bauer i Anna Hedh.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.20 protokołu z dnia 14.12.2010.


PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

8. Oficjalne powitanie

W imieniu Parlamentu Przewodniczący przywitał oficjalną delegację złożoną z przywódców religijnych i przedstawicieli chrześcijańskiej wspólnoty na Bliskim Wschodzie, z Iraku i Libanu, którzy zasiedli na trybunie honorowej.


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.

Głos zabrał Licia Ronzulli w sprawie sprawozdania, które sporządziła Edite Estrela(A7-0032/2010), przyjętego przez Parlament w dniu 20 października 2010 r. (pkt 6.5 protokołu z dnia 20.10.2010).

°
° ° °


9.1. Uruchomienie Funduszu Solidarności UE: powodzie w Portugalii, nawałnica Xynthia we Francji (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 26 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0578 - C7-0323/2010- 2010/2237(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0335/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0453)


9.2. Projekt budżetu korygującego nr 9/2010 - Fundusz Solidarności UE (powodzie w Portugalii - huragan Xynthia we Francji) - naprawa gospodarcza: Europejska sieć morskiej energii wiatrowej (głosowanie) (art. 138 Regulaminu)

Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 9/2010 na rok budżetowy 2010, sekcja 3 – Komisja [17633/2010 - C7-0409/2010- 2010/2238(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: László Surján (A7-0341/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0454)


9.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: SI/Mura, Słowenia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0582 - C7-0334/2010- 2010/2243(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0336/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0455)


9.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) : Heidelberger Druckmaschinen AG/ Niemcy (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0568 - C7-0332/2010- 2010/2241(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0337/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0456)


9.5. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Wielkopolskie - Przemysł samochodowy/PL (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0616 - C7-0347/2010- 2010/2253(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0359/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0457)


9.6. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Handel detaliczny Aragón/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0615 - C7-0346/2010- 2010/2252(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0358/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0458)


9.7. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Comunidad Valenciana - Przemysł odzieżowy/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0613 - C7-0345/2010- 2010/2251(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0357/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0459)


9.8. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Comunidad Valenciana - Kamień naturalny/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)0617 - C7-0344/2010- 2010/2250(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0356/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0460)


9.9. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji - Lear/Hiszpania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z 17 maja 2006 r. [COM(2010)0625 - C7-0360/2010- 2010/2265(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0351/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0461)


9.10. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: H. Cegielski-Poznań/Polska (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami z 17 maja 2006 r. [COM(2010)0631 - C7-0361/2010- 2010/2266(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Barbara Matera (A7-0352/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI i PROJEKT DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0462)


9.11. Rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy 2003/109/WE na osoby objęte ochroną międzynarodową ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2003/109/WE w celu rozszerzenia zakresu jej obowiązywania na osoby objęte ochroną międzynarodową [COM(2007)0298 - C6-0196/2007- 2007/0112(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A7-0347/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKA i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0463)


9.12. Umowa między UE a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Gruzją o ułatwieniach w wydawaniu wiz [11324/2010 - C7-0391/2010- 2010/0106(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0464)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.13. Utworzenie unijnych sił szybkiego reagowania (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie utworzenia unijnych sił szybkiego reagowania [2010/2096(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawca: Iva Zanicchi (A7-0332/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT ZALECENIA

Przyjęto (P7_TA(2010)0465)


9.14. Regulacja handlu instrumentami finansowymi – „dark pools” itd. (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie regulacji obrotu instrumentami finansowymi – „dark pools” itd. [2010/2075(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Kay Swinburne (A7-0326/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0466)


9.15. Poprawa bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w obszarze CBRJ (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa chemicznego, biologicznego, radiologicznego i jądrowego w Unii Europejskiej – plan działania UE w obszarze CBRJ [2010/2114(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Ana Gomes (A7-0349/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0467)

Wystąpienia

Ana Gomes (sprawozdawczyni) przed głosowaniem.


9.16. Dobre zarządzanie i polityka regionalna UE (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie dobrego sprawowania rządów w odniesieniu do polityki regionalnej UE: procedury wsparcia i kontroli przez Komisję Europejską [2009/2231(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0468)


9.17. Utworzenie sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji [COM(2009)0322 - C7-0055/2009- 2009/0098(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0469)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0469)


9.18. Procedura dotycząca łącznego wniosku o pozwolenie na pobyt i pracę ***I (głosowanie)


Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli krajów trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z krajów trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim [COM(2007)0638 - C6-0470/2007- 2007/0229(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Véronique Mathieu (A7-0265/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI

Odrzucony

W trakcie głosowania głos zabrał Francesco Enrico Speroni w sprawie wyświetlania wyników głosowania.

Po głosowaniu głos zabrali: Neelie Kroes, (wiceprzewodnicząca Komisji), aby przedstawić stanowisko Komisji, Alejandro Cercas, który zwrócił się wyjaśnienie stanowiska Komisji, Véronique Mathieu (sprawozdawczyni) w sprawie wyniku głosowania oraz Neelie Kroes.

Przewodniczący stwierdził, że Komisja nie wycofuje swojego wniosku i potwierdził, że na mocy art. 56 ust. 3 Regulaminu sprawa zostaje ponownie odesłana do właściwej komisji.


9.19. Europejski nakaz ochrony ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu ochrony [00002/2010 - C7-0006/2010- 2010/0802(COD)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia – Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Współsprawozdawczynie: Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Carmen Romero López (A7-0354/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0470)

Wystąpienia

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (sprawozdawczyni) i Carmen Romero López (sprawozdawczyni) przed głosowaniem nad zmienionym wnioskiem.

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0470)


9.20. Handel ludźmi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, uchylającej decyzję ramową 2002/629/WSiSW [COM(2010)0095 - C7-0087/2010- 2010/0065(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Współsprawozdawczynie: Edit Bauer i Anna Hedh (A7-0348/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0471)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0471)


9.21. Umowa między UE a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)


Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia umowy między Unią Europejską a Gruzją o readmisji osób przebywających nielegalnie [15507/2010 - C7-0392/2010- 2010/0108(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0472)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.22. Spójność terytorialna, społeczna i ekonomiczna (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie osiągnięcia prawdziwej spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej – warunku sine qua non globalnej konkurencyjności? [2009/2233(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0473)


10. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Claude Moraes A7-0347/2010
Daniel Hannan

Zalecenie Nathalie Griesbeck A7-0345/2010

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Sprawozdanie Ramona Nicole Mănescu – A7-0280/2010

Jarosław Kalinowski, Mario Pirillo, Alajos Mészáros i Hannu Takkula

Sprawozdanie Agustín Díaz de Mera García Consuegra – A7-0342/2010

Hannu Takkula

Sprawozdanie Teresa Jiménez-Becerril Barrio i Carmen Romero López – A7-0354/2010

Andrea Češková i Jens Rohde

Sprawozdanie Edit Bauer i Anna Hedh – A7-0348/2010

Diane Dodds, Hannu Takkula, Anna Záborská i Licia Ronzulli

Zalecenie Nathalie Griesbeck – A7-0346/2010

Peter Jahr

Sprawozdanie Iva Zanicchi – A7-0332/2010

Nirj Deva

Sprawozdanie Petru Constantin Luhan – A7-0309/2010

Jarosław Kalinowski i Miroslav Mikolášik


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Alojz Peterle poinformował, że zamierzał głosować za sprawozdaniami Reimera Böge (A7-0335/2010), László Surjána (A7-0341/2010) i Barbary Matery (A7-0336/2010).


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.10 i wznowione o 15.05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

12. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Tura pytań do przewodniczącego Komisji Europejskiej

13.1. Pytania wolne

Zgodnie z procedurą pytań z sali, aby zadać pytania José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który na nie odpowiedział, głos zabrali: Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, i Andrew Henry William Brons niezrzeszony.


13.2. Wikileaks – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Zgodnie z procedurą pytań z sali, aby zadać pytaniea José Manuelowi Barroso (przewodniczącemu Komisji), który na nie odpowiedział, głos zabrali: Carlos Coelho, Edit Herczog, Graham Watson, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Ana Gomes, Sonia Alfano, Takis Hadjigeorgiou, Tunne Kelam, Derek Vaughan, Mario Borghezio, Sarah Ludford, Franz Obermayr i Petru Constantin Luhan.

Tura pytań do przewodniczącego Komisji została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

14. Stanowisko Parlamentu w sprawie nowego projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2011 po zmianach wprowadzonych przez Radę (wszystkie sekcje) [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Komisja Budżetowa.Współsprawozdawczynie: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel (A7-0369/2010)

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel przedstawiły swoje sprawozdanie.

Głos zabrali: Melchior Wathelet (urzędujący przewodniczący Rady) i Janusz Lewandowski (członek Komisji).

Głos zabrali: László Surján w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Anne E. Jensen w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Derk Jan Eppink w imieniu grupy ECR, Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL, Marta Andreasen w imieniu grupy EFD, Lucas Hartong niezrzeszony, Salvador Garriga Polledo, Göran Färm, który odpowiedział również na pytanie Lucasa Hartonga zadane po podniesieniu niebieskiej kartki, Carl Haglund, Martin Callanan, Bastiaan Belder, Angelika Werthmann, Alain Lamassoure, Hynek Fajmon, Marian-Jean Marinescu, Peter van Dalen i José Manuel Fernandes.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Zigmantas Balčytis, Riikka Manner, François Alfonsi, Diane Dodds, Michel Dantin i Edit Herczog.

Głos zabrali: Janusz Lewandowski, Melchior Wathelet, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska i Helga Trüpel.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 15.12.2010.


15. Agencje ratingowe ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych [COM(2010)0289 - C7-0143/2010- 2010/0160(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Jean-Paul Gauzès (A7-0340/2010)

Jean-Paul Gauzès przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrali: Olivier Chastel (urzędujący przewodniczący Rady) i Michel Barnier (członek Komisji).

Głos zabrali: Sebastian Valentin Bodu (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Wolf Klinz w imieniu grupy ALDE, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, Jürgen Klute w imieniu grupy GUE/NGL, Hans-Peter Martin niezrzeszony, i Ildikó Gáll-Pelcz.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrała Evelyn Regner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Zigmantas Balčytis, Csanád Szegedi, Elena Băsescu i Gay Mitchell.

Głos zabrali: Michel Barnier, Olivier Chastel i Jean-Paul Gauzès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.3 protokołu z dnia 15.12.2010.


16. Wyniki konferencji na temat zmian klimatu w Cancun (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wyniki konferencji na temat zmian klimatu w Cancun

Joke Schauvliege (urzędująca przewodnicząca Rady) i Connie Hedegaard (członkini Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Richard Seeber w imieniu grupy PPE, Jo Leinen w imieniu grupy S&D, Chris Davies w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Bairbre de Brún w imieniu grupy GUE/NGL, Anna Rosbach w imieniu grupy EFD, Nick Griffin niezrzeszony, Pilar del Castillo Vera, Linda McAvan, Satu Hassi, Marisa Matias, Paul Nuttall, który odpowiedział również na pytanie, jakie zadał za pomocą niebieskiej kartki Chris Davies, Elisabetta Gardini, Dan Jørgensen, Bas Eickhout, Romana Jordan Cizelj i Edite Estrela.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi, Oreste Rossi, João Ferreira, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Vittorio Prodi.

Głos zabrali: Connie Hedegaard i Joke Schauvliege.

Debata została zamknięta.


PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

17. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0655/2010).

Pytanie 15 (Vilija Blinkevičiūtė): Ochrona zdrowia kobiet.

John Dalli (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowały Vilija Blinkevičiūtė i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 16 (Tiziano Motti): Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia europejskiego systemu szybkiego ostrzegania (SARE) przed pedofilami i osobami molestującymi seksualnie.

László Andor (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Tiziano Motti, Janusz Władysław Zemke i Georgios Papanikolaou.

Pytanie 17 (Barbara Matera): Młodzi ludzie a rynek pracy.

László Andor udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Barbara Matera, Nikolaos Chountis i Seán Kelly.

Pytanie 18 (Marc Tarabella): Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w procesie podejmowania decyzji.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Marc Tarabella, Mairead McGuinness i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 19 (Georgios Papanikolaou): Koszty tłumaczenia ustnego i pisemnego oraz udzielania informacji ponoszone przez państwa członkowskie w postępowaniach karanych.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papanikolaou i Brian Crowley.

Pytanie 25 (Jim Higgins): Rozszerzenie UE o Turcję.

Štefan Füle (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins i Seán Kelly.

Głos zabrał Bernd Posselt, w sprawie przebiegu tury pytań.

Pytanie 24 (Bernd Posselt): Współpraca między Wojwodiną a wschodnią Chorwacją.

Pytanie 26 (Georgios Koumoutsakos): Zjawisko ilościowego i jakościowego nasilenia nacjonalizmu w Albanii a europejskie perspektywy tego kraju.

Štefan Füle odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Georgios Koumoutsakos i Justas Vincas Paleckis.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Głos zabrał Barry Madlener w sprawie przebiegu tury pytań.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.40 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

18. Plan działania na rzecz efektywności energetycznej (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeglądu Planu działania na rzecz efektywności energetycznej [2010/2107(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Bendt Bendtsen (A7-0331/2010)

Bendt Bendtsen przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Peter Liese (sprawozdawca komisji opiniodawczej ENVI), Lena Kolarska-Bobińska (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Herbert Reul w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie Hannesa Swobody zadane po podniesieniu niebieskiej kartki, Britta Thomsen w imieniu grupy S&D, Fiona Hall w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Konrad Szymański w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Arturs Krišjānis Kariņš, Marita Ulvskog, Jorgo Chatzimarkakis, Bas Eickhout, Zbigniew Ziobro, Jacky Hénin, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Francesco De Angelis, Vladko Todorov Panayotov, Ilda Figueiredo, Richard Seeber, Hannes Swoboda, Maria Da Graça Carvalho, Zigmantas Balčytis, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Antonio Cancian, Mario Pirillo i Anni Podimata.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Peter Jahr, Kriton Arsenis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Csanád Szegedi, Elena Băsescu i Catherine Stihler.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Bendt Bendtsen.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.10 protokołu z dnia 15.12.2010.


19. Uchylenie dyrektyw w odniesieniu do metrologii ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej dyrektywy Rady 71/317/EWG, 71/347/EWG, 71/349/EWG, 74/148/EWG, 75/33/EWG, 76/765/EWG, 76/766/EWG i 86/217/EWG w odniesieniu do metrologii [COM(2008)0801 - C6-0467/2008- 2008/0227(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Anja Weisgerber (A7-0050/2010)

Anja Weisgerber przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Lara Comi w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Zuzana Roithová i Malcolm Harbour.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Seán Kelly.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Anja Weisgerber.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.4 protokołu z dnia 15.12.2010.


20. Bezpieczeństwo zabawek (debata)

Pytanie ustne (O-0195/2010), które zadali: Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen, Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, Anna Hedh, Barbara Weiler w imieniu grupy S&D, Cristian Silviu Buşoi, Jürgen Creutzmann, Antonyia Parvanova, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, i Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, do Komisji: Bezpieczeństwo zabawek (B7-0658/2010)

Anja Weisgerber, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Malcolm Harbour i Heide Rühle zadali pytanie ustne.

Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Lara Comi w imieniu grupy PPE, María Irigoyen Pérez, w imieniu grupy S&D, Zuzana Roithová, Sylvana Rapti i Catherine Stihler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Csanád Szegedi i Seán Kelly.

Głos zabrał: Antonio Tajani.

Debata została zamknięta.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 452.508/OJME).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23.40.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Taylor, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności