Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург

2. Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г. (внесени предложения за резолюция)

Изявление на Комисията: Представяне на работната програма на Комисията за 2011 г.

Разискването се състоя на 23 ноември 2010 (точка 14 от протокола от 23.11.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Martin Schulz и Hannes Swoboda, от името на групата S&D, относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0688/2010);

- József Szájer и Joseph Daul, от името на групата PPE, относно работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, относно работната програма на Комисията за 2011 г. (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, относно Работната програма на Европейската комисия за 2011 г. (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour, от името на групата ECR, относно приоритетите на Европейския парламент относно работната програма на Комисията за 2011 г. (B7-0702/2010).

Гласуване: точка 9.6 от протокола от 15.12.2010.

Правна информация - Политика за поверителност