Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg

2. Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011 (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Komisji: Prezentacja programu prac Komisji na rok 2011

Debata odbyła się dnia 23 listopada 2010 r. (pkt 14 protokołu z dnia 23.11.2010 r.).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Martin Schulz i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer i Joseph Daul w imieniu grupy PPE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie programu prac Komisji na rok 2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, w sprawie priorytetów Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do programu prac Komisji na 2011 r. (B7-0702/2010).

Głosowanie: pkt 9.6 protokołu z dnia 15.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności