Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg

2. Predloženie pracovného programu Komisie na rok 2011 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie Komisie: Predloženie pracovného programu Komisie na rok 2011

Rozprava sa konala 23. novembra 2010 (bod 14 zápisnice zo dňa 23.11.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Martin Schulz a Hannes Swoboda v mene skupiny S&D o pracovnom programe Komisie na rok 2011 (B7-0688/2010);

- József Szájer a Joseph Daul v mene skupiny PPE o pracovnom programe Komisie na rok 2011 (B7-0689/2010);

- Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE o pracovnom programe Komisie na rok 2011 (B7-0690/2010);

- Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE o pracovnom programe Komisie na rok 2011 (B7-0697/2010);

- Lothar Bisky v mene skupiny GUE/NGL o pracovnom programe Európskej komisie na rok 2011 (B7-0701/2010);

- Malcolm Harbour v mene skupiny ECR o prioritách Európskeho parlamentu v súvislosti s legislatívnym a pracovným programom Komisie na rok 2011 (B7-0702/2010).

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 15.12.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia