Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 15. prosince 2010 - Štrasburk

3. Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU v návaznosti na 3. summit Afrika-EU (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Budoucnost strategického partnerství Afrika-EU v návaznosti na 3. summit Afrika-EU

Rozprava se konala dne 24. listopadu 2010 (bod 15 zápisu ze dne 24.11.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE o společné strategii Afrika-EU před 3. vrcholnou schůzkou mezi Afrikou a EU (B7-0693/2010);

- Nirj Deva a Jan Zahradil za skupinu ECR o společné strategii Afrika-EU v návaznosti na třetí vrcholnou schůzku mezi Afrikou a EU (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman a Zita Gurmai za skupinu S&D o budoucnosti strategického partnerství Afriky a Evropské unie po třetím summitu Afrika-EU (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek a Gay Mitchell za skupinu PPE o budoucnosti strategického partnerství Afrika-EU před 3. summitem Afrika-EU (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl a Fiona Hall za skupinu ALDE o budoucnosti strategického partnerství mezi Afrikou a EU v návaznosti na třetí vrcholnou schůzku Afrika-EU, která se konala v Tripolisu (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin a Jean-Luc Mélenchon za skupinu GUE/NGL o budoucnosti strategického partnerství mezi EU a Afrikou před třetí vrcholnou schůzkou EU-Afrika (B7-0699/2010).

Hlasování: bod 9.7 zápisu ze dne 15.12.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí