Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg

3. De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: De toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde Afrika-EU-top

Het debat heeft op 24 november 2010 plaatsgevonden (punt 15 van de notulen van 24.11.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, over de gezamenlijke strategie Afrika-EU vóór de derde topontmoeting Afrika-EU (B7-0693/2010);

- Nirj Deva en Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, over de gezamenlijke strategie Afrika-EU na de derde topontmoeting Afrika-EU (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman en Zita Gurmai, namens de S&D-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika-EU na de derde EU-Afrika-top (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek en Gay Mitchell, namens de PPE-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU aan de vooravond van de derde topontmoeting Afrika/EU (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl en Fiona Hall, namens de ALDE-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU na de derde topontmoeting Afrika-EU in Tripoli (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin en Jean-Luc Mélenchon, namens de GUE/NGL-Fractie, over de toekomst van het strategisch partnerschap Afrika/EU aan de vooravond van de 3e topontmoeting Afrika-EU (B7-0699/2010).

Stemming: punt 9.7 van de notulen van 15.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid