Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 15 grudnia 2010 r. - Strasburg

3. Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przyszłość strategicznego partnerstwa Afryka/UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka/UE

Debata odbyła się dnia 24 listopada 2010 (pkt 15 protokołu z dnia 24.11.2010).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Judith Sargentini w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie wspólnej strategii Afryka–UE przed trzecim szczytem Afryka-UE (B7-0693/2010);

- Nirj Deva i Jan Zahradil w imieniu grupy ECR w sprawie wspólnej strategii Afryka–UE po trzecim szczycie Afryka-UE (B7-0694/2010);

- Miguel Angel Martínez Martínez, Norbert Neuser, Enrique Guerrero Salom, Michael Cashman i Zita Gurmai w imieniu grupy S&D w sprawie przyszłości partnerstwa strategicznego Afryka-Unia Europejska po trzecim szczycie UE-Afryka (B7-0695/2010);

- Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek i Gay Mitchell w imieniu grupy PPE w sprawie przyszłości partnerstwa strategicznego Afryka-UE w przeddzień trzeciego szczytu Afryka-UE (B7-0696/2010);

- Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Ivo Vajgl i Fiona Hall w imieniu grupy ALDE w sprawie przyszłości wspólnej strategii Afryka-UE po trzecim szczycie Afryka-UE (B7-0698/2010);

- Gabriele Zimmer, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau, Jacky Hénin i Jean-Luc Mélenchon w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie przyszłości partnerstwa strategicznego UE-Afryka przed trzecim szczytem UE-Afryka (B7-0699/2010).

Głosowanie: pkt 9.7 protokołu z dnia 15.12.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności