Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010 - Strasburgu

4. Miżuri ta' implimentazzjoni (Artikolu 88 tar-Regoli ta' Proċedura)

Intbagħtu lill-Parlament l-abbozzi ta' miżuri ta' implimentazzjoni li jaqgħu taħt il-proċedura regolatorja bi skrutinju li ġejjin:

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni ta' [...] li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi u l-proċeduri ddettaljati għall-importazzjoni ta' oġġetti tal-kċina magħmulin mill-plastiċi poliammid u melammina li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u mir-Reġjun Speċjali Amministrattiv ta' Ħong Kong, iċ-Ċina (D009364/03 - 2010/3014(RPS) - skadenza: 10/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva (D010438/04 - 2010/2990(RPS) - skadenza: 02/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: AGRI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) fir-rigward tal-Anness XVII (Kadmju) (D010507/02 - 2010/3011(RPS) - skadenza: 09/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: ITRE, IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas-subsistema "applikazzjonijiet telematiċi għal servizzi tal-passiġġieri" tas-sistema ferrovjarja trans-Ewropea (D011189/03 - 2010/3001(RPS) - skadenza: 07/03/2011)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar il-pubblikazzjoni u l-ġestjoni tad-dokument ta' referenza msemmi fl-Artikolu 27(4) tad-Direttiva 2008/57/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar l-interoperabilità tas-sistema ferrovjarja fil-Komunità (D011509/03 - 2010/2988(RPS) - skadenza: 26/02/2011)
irreferut responsabbli: TRAN

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni ta' [...] li temenda l-Anness V tad-Direttiva 2004/33/KE fir-rigward tal-valuri massimi tal-pH għall-konċentrati ta' platelets fl-aħħar tal-ħajja ta' fuq l-ixkaffa (D011635/02 - 2010/3012(RPS) - skadenza: 10/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. li jemenda r-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 692/2008 dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (D011699/02 - 2010/2994(RPS) - skadenza: 03/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: IMCO

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 458/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sistema Ewropea tal-istatistika integrata tal-ħarsien soċjali (ESSPROS) fir-rigward tat-tnedija ta' ġabra kompluta ta' dejta għall-modulu tal-ESSPROS dwar il-benefiċċji ta' ħarsien soċjali netti (D011715/01 - 2010/2974(RPS) - skadenza: 20/02/2011)
irreferut responsabbli: EMPL

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jadotta l-ispeċifikazzjonijiet tal-modulu ad hoc tal-2012 dwar it-tranżizzjoni mix-xogħol għall-irtirar stipulati fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 (D011739/02 - 2010/2975(RPS) - skadenza: 20/02/2011)
irreferut responsabbli: EMPL

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/... li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fir-rigward tal-istatistika dwar il-kaġuni ta' mwiet (D011828/02 - 2010/2985(RPS) - skadenza: 25/02/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: EMPL

- Abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. ta' […] li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1338/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istatistika Komunitarja dwar is-saħħa pubblika u s-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol, fir-rigward tal-istatistika dwar l-inċidenti fuq ix-xogħol (D011830/01 - 2010/2976(RPS) - skadenza: 20/02/2011)
irreferut responsabbli: ENVI
opinjoni: EMPL

- Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru …/.. li jimplimenta u jemenda r-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni tat-tip ta' vetturi bil-mutur u magni rigward l-emissjonijiet minn vetturi heavy-duty (Euro VI) u dwar l-aċċess għal informazzjoni dwar it-tiswija u l-manutenzjoni tal-vetturi (D012014/01 - 2010/2983(RPS) - skadenza: 25/02/2011)
irreferut responsabbli: ENVI

- Abbozz ta' direttiva tal-Kummissjoni li temenda l-Anness II għad-Direttiva 2000/53/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar vetturi li m'għadhomx jintużaw (test b'rilevanza għaż-ŻEE) (D012114/01 - 2010/2993(RPS) - skadenza: 02/03/2011)
irreferut responsabbli: ENVI.

Avviż legali - Politika tal-privatezza