Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0074(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0350/2010

Ingediende teksten :

A7-0350/2010

Debatten :

PV 15/12/2010 - 6
CRE 15/12/2010 - 6

Stemmingen :

PV 15/12/2010 - 9.5
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0480

Notulen
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg

6. Burgerinitiatief (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief [COM(2010)0119 - C7-0089/2010- 2010/0074(COD)] - Commissie constitutionele zaken. Co-rapporteurs: Zita Gurmai en Alain Lamassoure (A7-0350/2010)

Zita Gurmai en Alain Lamassoure leiden het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Gerald Häfner (rapporteur voor advies van de Commissie PETI).

Het woord wordt gevoerd door Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Maroš Šefčovič (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Kinga Göncz en Cecilia Wikström (rapporteurs voor advies van de Commissie LIBE), Íñigo Méndez de Vigo, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de EFD-Fractie, Bruno Gollnisch, niet-ingeschrevene, Mariya Nedelcheva, Victor Boştinaru, Andrew Duff, Marek Henryk Migalski, Bairbre de Brún, Daniël van der Stoep, Anna Maria Corazza Bildt, Hannes Swoboda, Tadeusz Cymański, Diane Dodds, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Erminia Mazzoni, Matthias Groote, György Schöpflin, Sylvie Guillaume, Carlo Casini en Jo Leinen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ioan Enciu, Izaskun Bilbao Barandica, Oreste Rossi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Kriton Arsenis, Constance Le Grip en Judith A. Merkies.

Het woord wordt gevoerd door Maroš Šefčovič, Olivier Chastel, Zita Gurmai en Alain Lamassoure.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.5 van de notulen van 15.12.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid