Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

7.2. Σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο(ψηφοφορία)
CRE

Σχέδια τροπολογιών στο σχέδιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (όλα τα τμήματα).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Συνθηκών, τα σχέδια τροπολογιών, για να εγκριθούν, πρέπει να συγκεντρώνουν τις ψήφους της πλειοψηφίας των μελών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

Τα πέντε σχέδια τροπολογιών απορρίπτονται.

Παρεμβάσεις:

Ο Martin Schulz, πριν από την ψηφοφορία επί της τροπολογίας 13, σχετικά με αυτή την τροπολογία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου