Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg

7.2. Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpamendementen op het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, als gewijzigd door de Raad (alle afdelingen).

Volgens de bepalingen in de verdragen is voor de aanneming van ontwerpamendementen de meerderheid van de leden van het Europees Parlement vereist.

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

De vijf ontwerpamendementen worden verworpen.

Het woord werd gevoerd door:

Martin Schulz, vóór de stemming over amendement 13, over dit amendement.

Juridische mededeling - Privacybeleid