Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 15. decembra 2010 - Štrasburg

7.2. Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady (hlasovanie)
CRE

Návrhy pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2011 po úpravách Rady (všetky oddiely).

Podľa ustanovení zmlúv musia návrhy zmien a doplnení na to, aby boli prijaté, získať väčšinu hlasov všetkých poslancov Európskeho parlamentu.

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

Všetkých päť návrhov zmien a doplnení bolo zamietnutých.

Vystúpenia:

Martin Schulz vystúpil pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 13 s pripomienkou k tomuto pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia