Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg

7.2. Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 med rådets ändringar (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Ändringsförslag till förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för 2011 med rådets ändringar (alla avsnitt).

I enlighet med fördragen måste en majoritet av Europaparlamentets samtliga ledamöter rösta för ett ändringsförslag för att det ska antas.

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

De fem ändringsförslagen förkastades.

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 13 yttrade sig Martin Schulz om detta ändringsförslag.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy