Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2290(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0369/2010

Внесени текстове :

A7-0369/2010

Разисквания :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Гласувания :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0475

Протокол
Сряда, 15 декември 2010 г. - Страсбург

7.3. Позиция на Парламента относно новия проект на бюджет за 2011 г. във вида, изменен от Съвета (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2011 година, всички раздели, във вида, изменен от Съвета [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Комисия по бюджети. Съдокладчици: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2010)0475)

Изказвания

Преди гласуването

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (докладчик).

След гласуването

Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) отбелязва, че Парламентът прие позицията на Съвета относно проектобюджета за 2011 г. без изменения и приветства резултата.

Председателят a fait la déclaration suivante:

„За първи път прилагаме процедурата, предвидена в Договора от Лисабон. Европейският парламент прие на 10-ти декември 2010 г. позицията на Съвета относно проекта на общ бюджет, представен от Комисията 26-ти ноември 2010 г. Бюджетният процес е завършен в съответствие с член 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Според този член и точка 4, буква а) от него, обявявам, че в бюджетът за финансовата 2011 година е окончателно приет.“

Председателят приканва Alain Lamassoure (председател на комисията BUDG), съдокладчиците Sidonia Elżbieta Jędrzejewska и Helga Trüpel, както и Olivier Chastel (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на Комисията) да се присъединят към него.

Председателят преминава към подписването на бюджета.

Правна информация - Политика за поверителност