Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2290(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0369/2010

Indgivne tekster :

A7-0369/2010

Forhandlinger :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Afstemninger :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0475

Protokol
Onsdag den 15. december 2010 - Strasbourg

7.3. Parlamentets holdning til det nye forslag til budget 2011 som ændret af Rådet - alle sektioner (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011, Alle sektioner, som ændret af Rådet [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] – Budgetudvalget. Medordførere: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2010)0475)

Talere

Inden afstemningen

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (ordfører).

Efter afstemningen

Olivier Chastel (formand for Rådet) konstaterede, at Parlamentet havde godkendt Rådets holdning om forslaget til budget for 2011 uden ændringer, og noterede sig dette resultat med tilfredshed.

Formanden fremsatte følgende erklæring:

«For første gang har vi anvendt den procedure, der er foreskrevet i Lissabontraktaten. Europa-Parlamentet har godkendt Rådets holdning af 10. december 2010 til det forslag til almindeligt budget, som Kommissionen forelagde den 26. november 2010. Budgetproceduren er tilendebragt i overensstemmelse med artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I henhold til denne artikel og dens stk. 4, litra a), fastslår jeg, at budgettet for regnskabsåret 2011 er endeligt vedtaget

Formanden opfordrede Alain Lamassoure (formand for BUDG), medordførerne Sidonia Elżbieta Jędrzejewska og Helga Trüpel samt Olivier Chastel (formand for Rådet) og Janusz Lewandowski (medlem af Kommissionen) til at slutte sig til ham.

Formanden undertegnede budgettet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik