Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2290(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0369/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0369/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0475

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

7.3. Η θέση του κοινοβουλίου σχετικά με το νέο σχέδιο προϋπολογισμού 2011 όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2011, όλα τα τμήματα, όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0475)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (εισηγήτρια).

Μετά την ψηφοφορία

Ο Olivier Chastel (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) διαπίστωσε ότι το Σώμα ενέκρινε τη θέση του Συμβουλίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού του 2011 χωρίς τροπολογίες και εκφράζει την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην ακόλουθη δήλωση:

«Για πρώτη φορά εφαρμόσαμε τη διαδικασία που προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση της 10ης Δεκεμβρίου 2010 του Συμβουλίου σχετικά με το γενικό σχέδιο που είχε υποβάλει η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2010. Η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με αυτό το άρθρο και την παράγραφό του 4, στοιχείο α), διαπιστώνω ότι ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2011 εγκρίνεται οριστικά.»

Ο Πρόεδρος καλεί τον Alain Lamassoure (πρόεδρο της επιτροπής BUDG), τις συνεισηγήτριες Sidonia Elżbieta Jędrzejewska και Helga Trüpel καθώς και τους Olivier Chastel (ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Janusz Lewandowski (Μέλος της Επιτροπής) να τον πλαισιώσουν.

Ο Πρόεδρος προβαίνει στην υπογραφή του προϋπολογισμού.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου