Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2290(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0369/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0369/2010

Keskustelut :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Äänestykset :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0475

Pöytäkirja
Keskiviikko 15. joulukuuta 2010 - Strasbourg

7.3. Parlamentin kanta neuvoston muuttamaan esitykseen Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö neuvoston muuttamasta esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011, kaikki pääluokat [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] – Budjettivaliokunta. Yhteisesittelijät: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0475)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (esittelijä).

Äänestyksen jälkeen

Olivier Chastel (neuvoston puheenjohtaja) totesi parlamentin hyväksyneen neuvoston kannan esitykseen talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2011 ilman tarkistuksia ja ilmaisi tyytyväisyytensä kyseisen tuloksen johdosta.

Puhemies antoi seuraavan julkilausuman:

«Olemme ensimmäistä kertaa noudattaneet Lissabonin sopimuksessa määrättyä menettelyä. Euroopan parlamentti on hyväksynyt neuvoston 10. joulukuuta 2010 vahvistaman kannan esitykseen yleiseksi talousarvioksi, joka komissio esitteli 26. marraskuuta 2010. Talousarviomenettely on saatettu päätökseen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan mukaisesti. Totean kyseisen artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti talousarvion varainhoitovuodeksi 2011 lopullisesti hyväksytyksi.»

Puhemies kehotti Alain Lamassourea (BUDG-valiokunnan puheenjohtaja), yhteisesittelijöitä Sidonia Elżbieta Jędrzejewskaa ja Helga Trüpeliä sekä Olivier Chastelia (neuvoston puheenjohtaja) ja Janusz Lewandowskia (komission jäsen) tulemaan luokseen.

Puhemies allekirjoitti talousarvion.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö