Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2290(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0369/2010

Ingediende teksten :

A7-0369/2010

Debatten :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Stemmingen :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0475

Notulen
Woensdag 15 december 2010 - Straatsburg

7.3. Standpunt van het Parlement inzake de nieuwe ontwerpbegroting voor 2011, als gewijzigd door de Raad (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, alle afdelingen, als gewijzigd door de Raad [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Begrotingscommissie. Co-rapporteurs: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2010)0475)

Voerden het woord:

Vóór de stemming

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (rapporteur).

Na de stemming

Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad), om te constateren dat het Parlement het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van algemene begroting voor 2011 ongewijzigd had goedgekeurd en om zijn tevredenheid hierover uit te spreken.

De Voorzitter legde de volgende verklaring af:

«Voor het eerst hebben wij de procedure als vastgelegd in het Verdrag van Lissabon toegepast. Het Europees Parlement heeft het standpunt van de Raad van 10 december 2010 inzake het door de Commissie op 26 november 2010 ingediende ontwerp van algemene begroting goedgekeurd. De begrotingsprocedure is overeenkomstig artikel 314 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie afgesloten. Overeenkomstig dit artikel en met name punt 4, letter a), constateer ik dat de begroting voor het begrotingsjaar 2011 definitief is vastgesteld

De Voorzitter verzoekt Alain Lamassoure (voorzitter van de Commissie BUDG), de corapporteurs Sidonia Elżbieta Jędrzejewska en Helga Trüpel, alsook Olivier Chastel (fungerend voorzitter van de Raad) en Janusz Lewandowski (lid van de Commissie) zich bij hem te vervoegen.

De Voorzitter gaat over tot ondertekening van de begroting.

Juridische mededeling - Privacybeleid