Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2290(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0369/2010

Ingivna texter :

A7-0369/2010

Debatter :

PV 14/12/2010 - 14
CRE 14/12/2010 - 14

Omröstningar :

PV 15/12/2010 - 7.3
CRE 15/12/2010 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0475

Protokoll
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg

7.3. Parlamentets ståndpunkt om det nya förslaget till budget för 2011 med rådets ändringar (omröstning)
CRE

Betänkande om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2011 med rådets ändringar – alla avsnitt [17635/2010 - C7-0411/2010- 2010/2290(BUD)] - Budgetutskottet. medföredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel (A7-0369/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0475)

Inlägg:

Före omröstningen

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (föredragande).

Före omröstningen

Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) konstaterade att parlamentet hade godkänt rådets ståndpunkt om förslaget till budget för 2011 utan några ändringar och var nöjd med detta resultat.

Talmannen gjorde följande uttalande:

«För första gången har vi tillämpat det förfarande som föreskrivs i Lissabonfördraget. Europaparlamentet har antagit rådets ståndpunkt av den 10 december 2010 om det förslag till allmän budget som lades fram av kommissionen den 26 november 2010. Budgetförfarandet har slutförts i enlighet med artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I enlighet med denna artikel och punkt 4 a i denna artikel konstaterar jag att budgeten för 2011 slutgiltigt har antagits

Talmannen uppmanade Alain Lamassoure (ordförande för utskottet BUDG), medföredragandena Sidonia Elżbieta Jędrzejewska och Helga Trüpel samt Olivier Chastel (rådets tjänstgörande ordförande) och Janusz Lewandowski (ledamot av kommissionen) att ansluta sig till honom.

Talmannen undertecknade budgeten.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy