Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2279(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0353/2010

Esitatud tekstid :

A7-0353/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2010 - 9.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0476

Protokoll
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - Strasbourg

9.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Noord-Holland ICT, Madalmaad (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 [KOM(2010)0685 - C7-0389/2010- 2010/2279(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0353/2010)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2010)0476)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika