Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0067(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0360/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0360/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.2
CRE 15/12/2010 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0477

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

9.2. Το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό [COM(2010)0105 - C7-0102/2010- 2010/0067(CNS)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0360/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0477)

Παρεμβάσεις:

Tadeusz Zwiefka (εισηγητής), μετά την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου