Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0693/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/12/2010 - 9.7
CRE 15/12/2010 - 9.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0482

Protokoll
Onsdagen den 15 december 2010 - Strasbourg

9.7. Framtiden för det strategiska partnerskapet mellan Afrika och EU inför det tredje toppmötet mellan Afrika och EU (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Debatten hölls den 24 november 2010 (punkt 15 i protokollet av den 24.11.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 15 december 2010 (punkt 3 i protokollet av den 15.12.2010).

Resolutionsförslag B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010, B7-0698/2010/rév och B7-0699/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0693/rév

(ersätter B7-0693/2010, B7-0694/2010, B7-0695/2010, B7-0696/2010 och B7-0698/2010/rév):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Gahler, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek och Gay Mitchell för PPE-gruppen,

Miguel Angel Martínez Martínez för S&D-gruppen,

Charles Goerens, Marielle De Sarnez, Louis Michel och Ivo Vajgl för ALDE-gruppen,

Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen,

Nirj Deva för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2010)0482)

(Resolutionsförslag B7-0699/2010 bortföll.)

Inlägg:

Före omröstningen om ändringsförslag 8 lade Michael Gahler fram ett muntligt ändringsförslag till detta ändringsförslag, vilket beaktades..

Efter omröstningen meddelade Corien Wortmann-Kool att det förelåg problem med tolkningen.

Efter omröstningen yttrade sig Paul Rübig om hur omröstningen hade fortlöpt.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy