Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 15. december 2010 - Strasbourg

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

9. Afstemningstid (fortsat)
CRE

Nicole Sinclaire tog ordet efter overrækkelsen af Sakharovprisen.


9.1. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland IKT/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

9.2. Gennemførelse af et forstærket samarbejde om lovvalgsreglerne i forbindelse med skilsmisse og separation * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

9.3. Kreditvurderingsbureauer ***I (afstemning)

9.4. Ophævelse af direktiver vedrørende metrologi ***I (afstemning)

9.5. Borgerinitiativer ***I (afstemning)

9.6. Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (afstemning)

9.7. Fremtiden for det strategiske partnerskab Afrika-EU efter det tredje topmøde Afrika-EU (afstemning)

9.8. Grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2009) – Effektiv gennemførelse efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse (afstemning)

9.9. Reklamers indflydelse på forbrugeradfærd (afstemning)

9.10. Handlingsplan for energieffektivitet (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik