Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Stavros LAMBRINIDIS
asepresident

9. Hääletused (jätkamine)
CRE

Pärast Sahharovi auhinna üleandmist võttis sõna Nicole Sinclaire.


9.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Noord-Holland ICT, Madalmaad (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

9.2. Abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatav õigus * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

9.3. Reitinguagentuurid ***I (hääletus)

9.4. Metroloogiat käsitlevate direktiivide kehtetuks tunnistamine ***I (hääletus)

9.5. Kodanikualgatus ***I (hääletus)

9.6. Komisjoni 2011. aasta tööprogrammi tutvustamine (hääletus)

9.7. Aafrika ja ELi strateegilise partnerluse tulevik Aafrika-ELi 3. tippkohtumise eel (hääletus)

9.8. Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus (2009) ja institutsioonilised aspektid pärast Lissaboni lepingu jõustumist (hääletus)

9.9. Reklaami mõju tarbija käitumisele (hääletus)

9.10. Energiatõhususe tegevuskava (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika