Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 15. decembris - Strasbūra

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Balsošanas laiks (turpinājums)
CRE

Pēc Saharova balvas pasniegšanas uzstājās Nicole Sinclaire.


9.1. Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — IKT Ziemeļholandē / Nīderlande (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

9.2. Laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamās tiesības * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

9.3. Kredītreitingu aģentūras ***I (balsošana)

9.4. Ar metroloģiju saistīto direktīvu atcelšana ***I (balsošana)

9.5. Pilsoņu iniciatīva ***I (balsošana)

9.6. Iepazīstināšana ar Komisijas 2011. gada darba programmu (balsošana)

9.7. ES un Āfrikas stratēģiskās partnerības nākotnes redzējums, noslēdzoties trešajai Āfrikas un ES augstākā līmeņa sanāksmei (balsošana)

9.8. Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2009. gadā un to efektīva īstenošana pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā (balsošana)

9.9. Reklāmas ietekme uz patērētāju uzvedību (balsošana)

9.10. Energoefektivitātes rīcības plāns (balsošana)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika